A hagyományosan elsősorban férfiak hivatásának tekintett szakmáról alkotott legújabb brit kimutatások szerint Angliában és Walesben a negyven év alattiak korosztályában a nők számaránya már meghaladja a férfiakét és ez a tendencia a jövőben erősödni fog.

A Law Society kimutatásában az említett kocsoport tagjai közt 27160 női és 25627 férfi solicitor található. (Nagy-Britanniában ti. megkülönböztethetők a bíróság előtt felszólalási joggal rendelkező [barrister], illetve az ebben a jogban nem részesített [solicitor] ügyvédek.) Az ügyvédi tevékenységi engedéllyel rendelkező nők átlagéletkora 37 év, szemben férfitársaik 43 évével, így a különbségek előre láthatóan tovább növekednek majd a közeljövőben. Mindemellett a pályakezdők hatvan százaléka nő, míg tizennyolc százalékuk származik valamely nemzeti vagy etnikai kisebbség tagjai közül. Ebből az következik, hogy Nagy-Britanniában a jogászságról alkotott kép, mely szerint az ügyvédi hivatást elsősorban fehér férfiak gyakorolják, éveken belül megváltozik.

A Law Society kimutatása szerint azonban a szakma legfelső rétegeiben azonban egyelőre nincs változás: a nők ugyan összességében a szigetország ügyvédeinek 41 százalékát teszik ki, ugyanakkor még tíz-tizenöt évnek kell eltelni addig, míg az ügyvédi irodák partnerei között egyforma számban találunk majd férfiakat és nőket.

Janet Paraskeva, a Law Society vezető tisztviselője szerint „Hosszú utat tettünk meg, mióta Carrie Morrison lett az első brit ügyvédnő 83 évvel ezelőtt. Karrierjük előre haladtával arra számítunk, hogy egyre több hölgyet találunk majd az irodák senior partnerei között.”
Bár a nők nagy számban vannak jelen a pályakezdők között, mégis sokan áldozzák fel karrierjüket pár év elteltével; ez a tendencia különösen azoknál a társasági ügyekkel foglalkozó irodáknál figyelhető meg, ahol a hölgyek szembesülnek azzal, milyen nehéz is összeegyeztetni a hosszú munkanapokat a családról való gondoskodás követelményével. A Legal Business magazin elmúlt évi kimutatása szerint a tíz vezető egyesült királyságbeli ügyvédi iroda összesen 3620 partnere közül mindössze 68 számára tette lehetővé, hogy részmunkaidőben dolgozzék.

A lordkancellár, Falconer Lord is kifejezte elkötelezettségét atekintetben, hogy rugalmasabb munkamegállapodások, részmunkaidős lehetőségek révén több női bíró részvételét segítik elő a testület munkájában. Ennek érdekében lehetségesnek látja azt is, hogy a bírói pályát a karrier megtörése nélkül lehessen időlegesen elhagyni, továbbá hajlandó véget vetni annak a sajátos gyakorlatnak, hogy a bírák előbb részmunkaidőben ítélkeznek, s csak később foglalkoztatják őket teljes munkaidős dolgozóként.
Mindemellett egyéb tényezők is vannak, amelyek a női munkavállalók számára megnehezítik, hogy jogászi karrierjükben a csúcsra jussanak. Ilyen például az a tény, hogy Nagy-Britanniában általában szűkülnek a partneri státuszba jutás lehetőségei: az ügyvédi irodákban tíz évvel ezelőtt 50 százalék volt a partnerként dolgozók aránya, míg tavaly csupán 37 százalék.