A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény 331. § (1) bekezdése alapján 2005. július 15. naptól a BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal feladatait, mint jogutód, a Belügyminisztérium látja el. (A jogszabály a Magyar Közlöny 96. számában jelent meg.)

A jogszabály figyelembe vételével a Belügyminisztériumon belül a fenti feladatokat az alábbi két szervezeti egység látja el:

  1. BM Közszolgálati Főosztály
  2. BM Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrzési Iroda

1. BM Közszolgálati Főosztály

A 2005. évi LXXXIII. törvény 331. §-a alapján a Belügyminisztérium szervezetén belül működő BM Közszolgálati Főosztály látja el a közigazgatás-szervezéssel és közigazgatási személyzetpolitikával, közszolgálati rendszerirányítással, valamint közigazgatási minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat.

Vezető: Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető

Cím:
1051 Budapest, Mérleg u. 1.
1903 Budapest Pf.: 314

Telefonszám: (06-1) 999-4353
Fax: (06-1) 441-1582

Közszolgálati Forródrót: (06-1) 441-1011

2. BM Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrzési Iroda

A 2005. évi LXXXIII. törvény 331. §-a alapján a Belügyminisztérium szervezetén belül működő Iroda látja el illetve gyakorolja a Ktv. 22/A-22/B §-okban meghatározott, a Belügyminisztériumot, illetve a belügyminisztert megillető feladat- és hatásköröket.

Vezető: Dr. Hollóné Nagy Ágnes főosztályvezető

Cím:
1051 Budapest, Mérleg u. 1.
1903 Budapest Pf.: 314

Kérjük, hogy a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokat és vagyonnyilatkozatokat a fenti postafiók-címre címre szíveskedjenek küldeni:
Amennyiben a vagyonnyilatkozatokat személyesen kívánják leadni, azt a Nádor u. 2. sz. alatt működő Ügyfélszolgálati Iroda bejáratánál tehetik meg.

Központi telefonszám (Ellenőrzési forródrót): (06-1) 441-1815
Központi fax: (06-1) 441-1621