Átsrukturálja a kormányzat a minisztériumi szintet, az új évvel feláll a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Az új minisztérium felállításáról szóló törvényjavaslatot november 22-én 9 órakor kezdte tárgyalni az Országgyűlés.

Jelenleg tárca nélküli miniszterként Navracsics Tibor felügyeli az uniós forrásokat és a területfejlesztést, három államtitkárral, Latorcai Csaba miniszter-helyettessel, Ágostházy Szabolcs európai uniós fejlesztésekért, valamint Mayer Gábor területfejlesztésért felelős államtitkárral dolgozik. A közigazgatást jelenleg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter viszi – az új minisztérium felállításával azonban a közigazgatás átkerül az újonnan felálló minisztériumhoz.

A képviselők a napokban vitatják meg az egyes központi kormányzati igazgatási szerveket érintő törvénymódosításokat, amely alapján

a Miniszterelnökség szervezetéből történő kiválással jön létre a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 2024. január 1-jével.

Gulyás Gergely úgy nyilatkozott, hogy mivel a jelenlegi közigazgatási rendszer megálmodója is Navracsics Tibor volt, így szakmai értelemben véve nála lesz a „legjobb helyen” a tárca.

A módosítást a törvényjavaslat azzal indokolja, hogy mérsékelni kívánják az urbanizáció kedvezőtlen hatásait, erősíteni akarják a vidéki területek népességmegtartó képességét, valamint elő kívánják segíteni a harmonikus területi fejlődést. Egyúttal új jogszabály kerül megalkotásra a területfejlesztésről.

Gulyás Gergely a minisztériumi szint átsrukturálását követően a továbbiakban pusztán politikai jellegű feladatokat fog ellátni.

Az új minisztérium felállításáról szólótörvényjavaslat elfogadásával és az új tárca felállásával létrejön egyben a Nemzeti Fejlesztési Központ, amely 2024. január 1-től látja el a törvényjavaslatban meghatározott feladatait.

A javaslat az európai uniós fejlesztéspolitikai intézményrendszer részeként rendelkezik a Nemzeti Fejlesztési Központ felállításáról, amely egyebek mellett az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával összefüggésben lát majd el feladatokat, bizonyos programok esetében irányítóhatóság lesz.