A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) széleskörű konzultációra bocsátja a tervei szerint az év végére elkészülő elektronikus hírközlési szabályozási stratégia vitaanyagát – jelentette be az NHH hétfőn. A hatóság a 2006-2010-es évekre vonatkozó stratégiával kapcsolatos véleményeket szeptember 15-ig várja. A vitaanyag letölthető a www.nhh.hu oldalról.

Az NHH a beérkező észrevételek figyelembe vételével 2005 végére elkészíti a hírközlési szabályozási stratégiát, amely a piaci szereplők számára a hatósági döntések hátterét átláthatóvá, az általános kereteket és a főbb irányokat pedig kiszámíthatóbbá teszi. A Hatóság arra törekszik, hogy az iparági együttgondolkodás és a stratégia alapján megfelelően tudja képviselni a magyar érdekeket a 2006-ban, amikor megkezdődik az Európai Uniós keretszabályozás felülvizsgálata.

Magyarországon utoljára a kilencvenes évek végén készült hírközlési szabályozási stratégia, amikor a szabályozási rendszer egyértelmű alá-fölérendeltségi kapcsolatot tételezett fel az ágazati politikáért felelős kormányzati intézmények és a szabályozásért felelős hatóság között

Az NHH elődeinek szerepe ekkor alapvetően a jogalkalmazásra, a piacok működésének törvényességi felügyeletére korlátozódott, a jelenlegi EU keretszabályozás, valamint az ennek alapján készült és 2003 végén elfogadott Elektronikus Hírközlési Törvény (Eht.) azonban jelentős változásokat hozott a szabályozási rendszer működési elveiben.

Az Eht. alapján jelentősen kibővült a nemzeti szabályozó hatóság működésének hatásköre, passzív jogalkalmazóból bizonyos területeken szabályalkotóvá és piacformálóvá vált, határozataival fokozatosan kiváltja a korábban jogszabályokban meghatározott szabályozási eszközöket.

Működése első évében, 2004-ben az NHH az új szabályozási rendszer szerinti piacelemzésre valamint a harmadik generációs mobilszolgáltatások pályáztatására koncentrált. A piacelemzési munka során a hatóság minden eddiginél szélesebben és mélyebben elemezte a hírközlési piacokat. Idén a piacelemzési munka tapasztalatainak feldolgozása, a piacra gyakorolt hatások vizsgálata kerül a középpontba. A szabályozási stratégia ehhez kapcsolódóan, annak eredményeit is felhasználva kerül kialakításra.

A szabályozási stratégia ugyancsak indokolttá teszi az, hogy a technológiai fejlődés és ezek nyomán létrejövő új szolgáltatások miatt jelentős változások előtt áll az iparág. Az eddig jellemzően analóg, keskenysávú környezetet olyan digitális, interaktív, szélessávú szolgáltatások váltják fel, amelyek várhatóan nagymértékben átalakítják a fogyasztói szokásokat és az üzleti modelleket is.

Az EU 2006-ban kezdi meg a jelenlegi keretszabályozás áttekintését és Magyarország számára ez lesz az első alkalom, hogy érdemben részt vállaljon az uniós keretszabályok alakításában. Az NHH-nak, mint a 2002-es keretszabályozás implementálásában élenjáró hatóságnak – 2005 májusában az EU ajánlás szerinti 18 piacra vonatkozó, az EU által jóváhagyott határozatok számát tekintve Magyarország 16 lezárt piaccal a második helyen állt az EU-ban – határozott szándéka, hogy érdemben hozzájáruljon az EU elektronikus hírközlést érintő szabályozási alapdokumentumainak alakításához.