Nem kimondottan jellemző, hogy a jogászok követnék a legfrissebb vállalati trendeket, hiszen az ügyvédi irodák számára általában egy bevált üzleti modell biztosít kiszámítható bevételt. Vannak azonban feltörekvő nemzetközi irodák, melyek új területeken való megjelenéssel igyekeznek előnyhöz jutni versenytáraikkal szemben.

A korábban elsősorban az üzleti életre jellemző tevékenységeknek a jogászi praxisba történő beillesztése nem kizárólag anyagi haszonnal kecsegtet, hanem alkalmas arra is, hogy egy ügyvédi iroda a többiekétől jól megkülönböztethető szolgáltatások nyújtásával kiépítse saját, egyedi arculatát és ezzel újabb ügyfelekre tegyen szert.

Eleinte az offshore irodák kezdték el szélesíteni tevékenységi körüket: szűkebben értelmezett jogi tanácsadó tevékenység mellett egyre több esetben létrehozták saját vagyonkezeléssel, bizományosi tevékenységekkel vagy éppen befektetési tanácsadással és nyereségmegosztással foglalkozó vállalataikat. A Jersey-n bejegyzett Mourant de Feu & Jeune cégcsoportban az 50 millió font értékű éves forgalomból mindössze 17 millió font származik kizárólag az ügyvédi praxisból.

Újabban azonban az onshore irodák táján is hasonló változások tapasztalhatók.

A DLA például Upstream néven létrehozta saját, kormánytevékenységre és kommunikációs ügyekre összpontosító részlegét. Ez arculattervezéssel, kapcsolatteremtéssel, reputáció kezeléssel, valamint a törvényhozási folyamatok figyelemmel kísérésével és befolyásolásával, továbbá európai kapcsolatépítéssel foglalkozik. A brit Bircham Dyson Bell (BDB) ügyfeleiknek nem csak jogászként volt szüksége az iroda ügyvédeire, hanem azt is elvárták tőlük, hogy valamely projekt megvalósításában azok a közönségkapcsolatokkal járó teendőket is ellássák.
Más nemzetközi irodáknál a munkajoggal foglalkozó jogászok kívülállók számára tartanak továbbképzéseket, elsősorban azért, mert a joganyag gyakori változásai folytán egyre nő az igény a mukajoggal vagy nyugdíjszabályozással kapcsolatos training-ek iránt.

A kreatívabb irodák az internet-alapú szolgáltatások széleskörű elterjedését is kihasználják, sőt azokból további előnyöket kovácsolhatnak.

Az Eversheds nemrég online adatbázist hozott létre, melyben számos európai országból gyűjtötte össze a vállalatirányításra vonatkozó joganyagot. A Linklaters már néhány éve Blue Flag néven fejleszti online szolgáltatásait: az egyik legsikeresebb ezek közül az az okiratszerkesztő szolgáltatás, amely bankároknak segít a szindikált hitelezéshez szükséges dokumentáció gyorsabb megteremtésében. Az amerikai Orrick Herrington & Sutcliffe tervei között pedig egy más irodák számára outsourcing (erőforrás-kihelyezési) szolgáltatásokat nyújtó cég alapítása szerepel: elképzeléseik szerint a konkurencia is igénybe vehetné annak kutatási, adminisztrációs, számlázási, bérszámfejtési és technológiai jellegű tevékenységét.