A csődtörvény módosítása újabb kiskaput zárhat be: eddig csak a fantomizált cégek tartozásaiért tették felelőssé a tulajdonrészér rosszhiszeműen átruházót, most ha a cégvezető tudja, hogy közeleg a felszámolás, de tovább működtet, magánvagyonával is felelhet.

A Világgazdaság értesülései szerint a parlament őszi ülésszakán a csődtörvény újabb módosítása várható. A tavaszi változtatással bezárták a lehetőséget a Kaya Ibrahim-féle lehetőségeknek, így a rosszhiszemű tulajdonátruházó már a vagyonával felel a tartozásokért.

Most a változás a cégvezetőket érinti: a vagyonukkal felelnek, ha tudták, hogy elkerülhetetlen a felszámolás, mégis tovább működtették a céget. Amennyiben a bíróság megállapítja felelősségüket, magánvagyonukkal is helyt kell állniuk a hitelezői követelésekért. A kormány elé az ősszel kerülő tervezet – az Igazságügyi Minisztérium (IM) szándékai szerint – a legfontosabb hitelezővédelmi követelményeket tartja szem előtt. Igyekszik úgymond elébe menni a majdani fizetésképtelenségi törvénynek, mivel a szakemberek fontosnak tartják, hogy annak néhány eleme mielőbb érvényesüljön.

Magasabb felszámlói díj

A minisztérium megfontolandónak tartja a felszámolók díjazására és jogállására vonatkozó rendelkezések megváltoztatását is. Tevékenységük jelentőségére, felelősségükre figyelemmel az igazságügyi tárca indokoltnak tartja annak felülvizsgálatát, hogy elegendőek, megfelelőek-e az idevágó működési, összeférhetetlenségi szabályok.