Az ügyvédek nem kényszerülnek személyes ügyintézésre, a cégbíróságoknak nem kell elektronikus irattá átalakítani a benyújtott anyagokat, s eltűnik a postai ügyintézés java is. A többi között ez várható az elektronikus cégeljárástól, mellyel már élhetnek az rt.-k és kft-k.

Akár 10-15 ezer forint haszna lehet az ügyvéd ügyfelének, ha a cégiratokat elektronikus úton elkészítve és megfelelő elektronikus hitelesítésekkel ellátva juttatja el interneten a cégbíróságra. Szeptember 1-től a közzétételi díj egyötöde terheli az ügyvédet, közjegyzőt, ha ilyen módon intézi a “papírmunkát”. A vélhető megtakarítás előfeltétele, hogy az elektronikus szolgáltatás technikai eszközeivel, a minősített aláírás jogával és elektronikus továbbítási lehetőségével rendelkezzen az ügyvéd, aki a cégbírósági bejegyzéseket is intézi a kft-nek, részvénytársaságnak.

Hankó Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára a Piac és Profit kérdésére – a közjegyzők elektronikus dokumentum archiváló rendszerének másfél évvel ezelőtti nyögve-nyelős bevezetését szeptember 1-től az elektronikus cégeljárás bevezetésének hasonló fogadtatása követi-e – azt válaszolta, hogy most még sokkal inkább a tanulás időszaka veszi kezdetét. Élni lehet a technika kínálta lehetőséggel, de az elektronikus cégeljárás és a cégiratok elektronikus kezelése 2007 januárjától lesz kötelező. Az igazságügyi tárca államtitkára – a Fővárosi Cégbíróság elnökének és az informatikai háttér megteremtésében szerepet vállaló Microsec Kft. vezetőinek társaságában – szeptember 6-án azért tartott tájékoztatót a lapok munkatársainak, hogy a két esztendeje élő, a cégeljárás elektronikus feltételei megteremtését előíró törvény aktualitásairól tájékoztassa a közvéleményt. Tény, hogy ez év elejétől elindult a papíralapú dokumentumok digitalizálásának a folyamata a cégbírósági környezetben. Szeptember elsejétől pedig elérhetővé vált az rt.-k számára, hogy minden bejegyzési kérelmüket elektronikusan kezdeményezzék. A korlátolt felelősségű társaságok egyelőre csak székhely, telephely vagy fióktelep, illetve tevékenységi kör változására vonatkozó bejegyzési kérelmeiket nyújthatják be elektronikusan. Szeptember első napja annak is a kezdő dátuma, hogy a cégiratok elektronikus úton válnak megismerhetővé a cégbíróságon.

Az IM-tájékoztatón evidenciákat is ismertettek, azaz felsorolták, miért is hasznos az informatika ilyetén alkalmazása. Az ügyvédek például jóval kevesebbszer kényszerülnek majd személyes ügyintézésre, a cégbíróságoknak nem kell elektronikus irattá átalakítani a benyújtott anyagokat, mivel azok is szabványosan elektronikus módon készültek, eltűnik a postai ügyintézés – hiszen van, illetve lesz például elektronikus tértivény – , a bíróságokon jelentékeny módon csökken az irattározás, s nem utolsó sorban internetes betekintési lehetőség is segíti a tájékozódást. Amitől sokan és olykor nem alaptalanul tartottak, a múlté lesz, hiszen csak a papíralapú hagyományos cégbírósági anyagokból tűnhetnek el lapok.

“Technikai”, de nem mellékes háttér, hogy a cégiratok, illetve a cégiratokon fellelhető elektronikus aláírások adott időpontban való lekérdezésének igazolása időpecséttel, az adattartalom hitelesítése elektronikus aláírással, az aláírások érvényességének igazolása az aláírásokat hitelesítő szervezetek tanúsítványaival történhet meg. Az IM-ben ismertették, hogy jelenleg négy minősített hitelesítés-szolgáltató szervezettől lehetséges minősített elektronikus aláírásra jogosító lehetőséget igényelni. Ezek: a Magyar Telekom, a MÁV Informatika, a Microsec, a Netlock nevű cégek.

A minisztériumi tájékoztatón elhangzott, eddig 350 millió forintot költöttek az elektronikus cégeljárás bevezetésének oktatási és szoftver feltételei megteremtésére. A Fővárosi Cégbíróságon 40 ezer cégtől származó 68 ezer aktát már átalakítottak elektronikus irattá. Amúgy a cégektől származó kérelmek rendszerint 40-50 oldal terjedelműek.