A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa a piac-meghatározási, piacelemzési munka keretében meghozta a helyi hurkok átengedésére, a szélessávú hozzáférésekre, valamint a bérelt vonali szolgáltatások nagykereskedelmi piacaira vonatkozó határozatait.

A Tanács a határozatoktól egyértelműen a verseny élesedését, a nagykereskedelmi árak csökkenését és ezen keresztül a kiskereskedelmi árak mérséklődését várja, különösen az ADSL szolgáltatás területén.

Az ADSL szolgáltatás alapját jelentő nagykereskedelmi szélessávú hozzáférésre vonatkozó határozat egyik új eleme, hogy mind az öt korábbi vezetékes monopol szolgáltatónak nyújtania kell országos nagykereskedelmi hozzáférési szolgáltatást, a kiskereskedelmi árak alapján szabályozott áron. Ezzel az ország teljes területén beindulhat a tényleges kiskereskedelmi verseny és fokozatosan megszűnhetnek a jelenlegi igazságtalan és indokolatlan regionális árkülönbségek.

A Tanács a nagykereskedelmi szélessávú hozzáférési szolgáltatások és a bérelt vonalak nagykereskedelmi végződtetésének piacán is bevezeti és ezzel a magyarországi szabályozásban meghonosítja a kiskereskedelmi ár alapú nagykereskedelmi árszabályozást. Ez az úgynevezett „retail minus” szabályozás elsősorban az árpréses helyzetek megelőzését szolgálja. A „retail minus” szabályozás szerint a kötelezett szolgáltatóknak nagykereskedelmi áraikat a kiskereskedelmi szolgáltatások tarifáiból származtatva kell meghatározniuk, oly módon, hogy az a kiskereskedelmi kedvezmények és költségek levonásával megfelelő árrést biztosítson a hatékony szolgáltatóknak.

A Tanács a nagykereskedelmi szélessávú hozzáférési piacon és a szolgáltatók közötti verseny szempontjából szintén kiemelten fontos helyi hurok átengedés piacán is a korábbi monopol szolgáltatókat azonosította jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatóként.

Az öt JPE szolgáltatónak – Magyar Telekom Távközlési Rt., Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., Hungarotel Távközlési Rt., Emitel Távközlési Rt., Monor Telefon Társaság Rt. – a részleges és teljes hurok átengedésre költségalapú díjat kell kialakítania és ezt a határozat megjelenését követő 30 napon belül, a referencia ajánlattal együtt kell jóváhagyásra benyújtani az NHH Tanácsához.

A bérelt vonali szolgáltatások szabályozási szempontból két piacra oszlanak, a végződtetési és a továbbítási, úgynevezett trönk szegmensre. A korábbi szabályozás szerint a Magyar Telekom (akkor még Matáv) Rt. a teljes bérelt vonali piacon JPE szolgáltató volt. A Tanács mostani határozata szerint jelenleg csak a végződtetési piacon van JPE szolgáltató és ez a Magyar Telekom Rt.

Háttér:
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az elektronikus hírközlésről szóló törvény felhatalmazása alapján a törvényben meghatározottak szerint megállapítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségeket.
A Tanács eljárása során feltárja a magyar elektronikus hírközlési piacon jelen lévő piaci problémákat, és ezeket a megfelelő – arányos és indokolt – kötelezettségek előírásával orvosolja. A Tanács célja, hogy biztosítsa az elektronikus hírközlési piac zavartalan és eredményes működését és fejlődését, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekeinek védelmét, valamint, hogy intézkedéseivel elősegítse a tisztességes és hatékony verseny kialakulását és fenntartását.
A piac-meghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosításáról, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről szóló Informatikai és Hírközlési Minisztériumi rendelet – az Európai Unió Bizottságának ajánlásával összhangban – megnevezi azt a 18 szolgáltatási piacot, melyek jellemzői nagy valószínűséggel indokolják, hogy az ezeken piacokon szolgáltatást nyújtók közül a NHHT jelentős piaci erejű szolgáltatót azonosítson, és a JPE szolgáltatóra kötelezettséget rójon ki.

A mostani határozatokban érintett piacok:

11. A fémes hurkok és alhurkok nagykereskedelmi átengedése (beleértve a részleges átengedést is) szélessávú és beszédcélú szolgáltatások nyújtása céljából.
12. Nagykereskedelmi szélessávú hozzáférési szolgáltatás.
13. Bérelt vonalak nagykereskedelmi végződtetési szegmense.
14. Bérelt vonalak nagykereskedelmi trönk szegmense.