Dr. Kovács ügyvéd úr a 2005. szeptember 1-jén hatályba lépett Cégtörvény vonatkozó rendelkezései alapján – amely a 2003. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról, és a bírósági cégeljárásról – saját minősített tanúsítványának birtokában elektronikusan intézi ügyfelei ügyeit.

Ugyanezen minősített tanúsítvány birtokában dr. Kovács a KET törvény – ez a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, amely a magyarországi elektronikus ügyintézés követelményeit és szabályzatát rögzíti – 2005. november 1-jei hatályba lépése után további 6000 különféle ügyet intézhet elektronikus úton .

Dr. Kovács ügyvéd úr településének legsikeresebb ügyvédje. Iroda a városközpontban, saját személyi titkárnő, asszisztens, növekvő ügyfélkör – egyszóval fényes karrier. A folyamatosan bővülő ügyfélkör ellenére sem dr. Kovács, sem alkalmazottai nem túlóráznak, mégis mindig elkészülnek határidőre. A hivatalokba való utazgatás, a sorbaállás és a rengeteg papírmunka már nem hátráltatja őket az ügyfelek hatékony és gyors kiszolgálásában, hiszen az elektronikus ügyintézés bevezetésével mindezeket kényelmesen, számítógéppel az irodából is megoldják.

A Kovács Ügyvédi Iroda fő tevékenységi körébe a cégképviselet és az okiratok szerkesztése tartozik. Dr. Kovács ügyvéd úr eddig hol titkárnőjével, hol asszisztensével karöltve kényszerült ügyet intézni az illetékes cégbíróságon, az önkormányzatnál és a postán, amivel órákat töltöttek el feleslegesen.
2005. szeptember 1-jétől azonban lehetőség van arra, hogy Kovács úr az okirati ellenjegyzés mellett az egyes Kft.-k és Rt.-k bejegyzési, változásbejegyzési kérelmeit is elektronikusan, saját minősített elektronikus aláírásával ellátva juttassa el az illetékes cégbíróságoknak. Ez jelentősen felgyorsította és megkönnyítette dr. Kovács és alkalmazottai munkáját. Nem tornyosulnak az asztalán a cégbejegyzéshez szükséges okiratok, kérvények, szerződések, hiszen az ügyintézéshez már csak egy számítógépre van szüksége. Nem kell befáradnia az illetékes cégbíróságra, mert a cégbejegyzési kérelmet és a hozzá csatolandó mellékleteket, úgymint a létesítő okiratot vagy a társasági szerződést elektronikus aláírásával ellenjegyezheti, és már továbbíthatja is az Interneten keresztül. Nem szorítják többé a határidők sem és így megszabadulhat a késedelem miatt kiróható magas pénzbírság befizetésétől is. Ha pedig a közreműködésével alapított cégek adataiban, a cég nevében, tagok számában, vagy az aláírásra jogosultak személyében valamilyen változás történik, azt is könnyedén, percek alatt el tudja intézni. Sőt, az ügyfeleivel való e-mailben történő időpont egyeztetést is komoly ügyvédhez méltóan elektronikus aláírásával ellenjegyezve továbbítja.

A város első virtuális ügyvédi irodájában e forradalmi megoldással dr. Kovács jelentősen lerövidítette az egy ügyfélre jutó adminisztrációt, hiszen saját minősített aláírási képességével (tanúsítványával), elektronikus formában, az Interneten intézi ügyfelei megbízásait. Amíg a konkurens ügyvédi irodák az intézkedéssel bíbelődnek, az így megtakarított időt dr. Kovács ügyfelei elégedettségének növelésével, szakkönyvek olvasásával, és új ügyfelek szerzésével tölti.

A NetLock Kft. – ről
A NetLock Kft. tevékenysége során a hitelesítés-szolgáltatás keretében olyan elektronikus hitelesítéshez vagy titkosításhoz használható elektronikus igazolásokat (tanúsítványokat) bocsát ki, amelyek a külvilág felé hitelesen bizonyítják az aláíró/titkosító személyének, és az általa használt kriptográfiai kódsornak az összetartozását. Emellett időbélyegzés szolgáltatás keretében bármilyen elektronikus dokumentumhoz hiteles idő adat rendeltethető, amely bizonyítja egy adott elektronikus állománynak az időbélyegzés időpontjában való létezését. A NetLock Kft. 1999. óta Magyarországon egyedüliként valamennyi Microsoft termékben mint megbízható legfelsőbb szintű hitelesítés-szolgáltató szerepel, ami a Microsoft szoftverkörnyezetben dolgozó felhasználók számára jelentősen megkönnyíti a tanúsítványok kezelését, mivel a NetLock Kft. által kiadott összes tanúsítványt a rendszer külön figyelmeztetés nélkül, azonnal hitelesnek fogadja el.
A NetLock Kft. a PKI tanácsadás szolgáltatása keretében az elektronikus aláírás, titkosítás és időbélyegzés technológiai hátterét jelentő nyilvános kulcsú infrastruktúra kialakításához vagy bevezetéséhez szükséges műszaki, eljárási tanácsadást végez. A PKI rendszerintegrációs tevékenység során megvalósítja a tanácsadás során kialakított PKI technikai, jogi, eljárásrendi bevezetését ügyfeleinél, komplex megoldást nyújtva a felmerült igényekre. A NetLock Kft. Magyarország első fokozott biztonságú, majd minősített hitelesítés szolgáltatója. Nevéhez fűződik az első minősített aláírás létrehozására alkalmas eszköz regisztrációja, az első elektronikus számla kibocsátása és hozzájárult az első hiteles elektronikus ügyintézést lehetővé tevő önkormányzat elindításához is.