Szonja Biszerkót, a Szerbiai Helsinki Bizottság vezetõjét az elmúlt hetekben újra meg újra megfenyegették, uszító cikkek jelentek meg ellene a szerb sajtóban, sõt fizikailag is bántalmazták.

A Helsinki Bizottság 2005-ben egy hatszáz oldal terjedelmű jelentést adott ki szerb és angol nyelven az emberi és politikai jogok állapotáról Szerbiában. A jelentés több fejezetben foglalkozik az etnikai konfliktusokkal és a vajdasági helyzettel. Részletes adatokkal támasztja alá, hogy főképp Dzsindzsics miniszterelnök meggyilkolása óta szerb nacionalisták – szembefordulva a Vajdaság multikulturális hagyományaival – növekvő agresszivitással támadnak rá kisebbségi csoportokra és intézményekre: horvátokra, szlovákokra, romákra és magyarokra. A riport beszámol a magyarok házaira mázolt fenyegető és gyalázkodó feliratokról, a magyarokat ért támadásokról. Az etnikai konfliktusok kivizsgálásakor a hatóságok részben tagadják az erőszakos akciók etnikai indítékát, részben elfogultan értékelik a történteket. Az elfogultság megmutatkozik a bírói ítéletekben is: amiért a verekedések többségi résztvevőire pénzbüntetést vagy felfüggesztett szabadságvesztést szabnak ki, a kisebbségi, így magyar résztvevőkre sokévi börtön vár. Tényfeltáró munkája során a Helsinki Bizottság és annak újvidéki irodája együttműködik a vajdasági magyar szervezetekkel is.

Az uszító sajtó Szonja Biszerkót azzal vádolja, hogy horvát, illetve „angolszász” kém, akinek az a célja, hogy aláássa a szerb ortodox közösség azonosságtudatát. Szeptember 8-i számában a Tabloid című bulvárlap nemcsak Biszerko asszony lakcímét tette közhírré, de arról is tájékoztatta az olvasóit, hol laknak és hány évesek a szülei, a testvérei. A lap szerint Szonja Biszerko leszbikus, aki számos fiatal szerb nőt megrontott. Az uszítás különösen azóta öltött durva formákat, amióta a Szerbiai Helsinki Bizottság felszólította a szerb parlamentet, hogy határozatban ismerje el a szerb erők felelősségét a srebrenicai tömeggyikosságban.

A Magyar Helsinki Bizottság – csatlakozva az Emberi Jogok Nemzetközi Helsinki Szövetsége felhívásához – tiltakozik a szerbiai jogvédőket ért támadások ellen, és felszólítja a szerb hatóságokat, hogy pártatlanul vizsgálják ki a Biszerko asszonyt ért jogsértéseket.

A Magyar Helsinki Bizottság honlapja:
http://www.helsinki.hu/