Az Európai Parlament csak úgy fogadná el a tagállami agrár-társfinanszírozást a háziállatokat veszélyeztető járványok esetén, ha az nem vezet a termelők közötti verseny torzulásához.

Az Európai Bizottság javaslata szerint bizonyos háziállat-járványok (például száj- és körömfájás vagy sertéspestis) kitörése esetén speciális szabályokat lehetne alkalmazni a kivételes piactámogató intézkedések keretében. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok társfinanszírozással támogathatnák a bajba jutott gazdákat. A hatályos és az Európai Bíróság döntésével is megerősített szabályozás alapján azonban, a mezőgazdaságot kizárólag központi uniós költségvetésből lehet támogatni.

Mivel a képviselők szerint a javaslat életbe lépése esetén negatívan hatna általában a közös agrárpolitikára, és különösen kedvezőtlenül befolyásolná az európai mezőgazdaságon belüli versenykörülményeket, az EP idén májusban elutasította a tervezetet.

A szakbizottság most úgy küldte tovább a szöveget a plenáris ülésre, hogy a tervezetben több helyre beszúrta: „a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által viselt költségekhez, az ne vezessen a különböző tagállamok termelői közötti verseny torzulásához. A Bizottság ellenőrzi, hogy fennáll-e a verseny ilyesfajta torzulása és megteszi a szükséges lépéseket. A Bizottság hathavonta jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a verseny torzulásával kapcsolatos helyzetről.”