Szeptember 15-ével számos gazdasági bűncselekménnyel bővült a Vám és Pénzügyőrség nyomozati jogköre.

A tisztességes adófizetőket megkárosító adócsalásokkal szembeni határozott fellépés megköveteli, hogy a gazdasági bűncselekmények megelőzésével, illetve felderítésével foglalkozó hatóság az eddiginél koncentráltabban, nagyobb hatékonysággal láthassa el feladatát: ennek eredményeként az állami bevételek növekedése várható. Mindezzel összhangban szeptember 15-étől több gazdasági bűncselekmény nyomozása is a Vám és Pénzügyőrség nyomozóhatósági jogkörébe kerül. A többletfeladat ellátásához szükséges létszámkeret-emelésről szerdán döntött a kormány.

A gazdasági bűncselekmények nyomozása korábban az APEH Bűnügyi Igazgatóságához, majd az ORFK Pénzügyi Nyomozó Igazgatóságához tartozott, de számos gazdasági bűncselekménnyel – pl. csempészet és vámorgazdaság, a jövedéki termékekkel kapcsolatos jogsértések – már korábban is a Vám és Pénzügyőrség foglalkozott. A Vám és Pénzügyőrség hatáskörébe utalt adóztatási és nyomozati feladatok végrehajtásával kapcsolatos kedvező tapasztalatok, illetve az ezekhez szükséges speciális szaktudás indokolja, hogy a gazdasági bűncselekmények felderítését ez a szervezet végezze.

A Vám- és Pénzügyőrségnél az így felmerülő többletfeladatok ellátásához 400 fős létszám-megerősítés szükséges. Ebből 200 fő belső átcsoportosítással kerül a bűnügyi szakterületre, további 200 hely betöltése pedig pályázattal történik. Az ORFK és a VPOP megállapodása értelmében a rendőrség állományából a testülethez pályázók 2006. szeptember 15-ei hatállyal átkerülnek a VPOP állományába. A változásból eredő többletfeladatok ellátására a rendőrség 30 db szolgálati gépjárművet térítésmentesen átad a Vám- és Pénzügyőrség részére.