A boszniai szerbek kapjanak szavazati jogot Szerbiában – javasolja Milorad Dodik Banja Luka-i kormányfő. Szarajevóban bírálják Szerbia és a Boszniai Szerb Köztársaság közeledését.

Boszniában máris heves vitát váltott ki az a bejelentés, hogy a héten Banja Lukában ünnepélyesen aláírják a Boszniai Szerb Köztársaság és Szerbia különleges kapcsolatairól szóló megújított szerződést. Sulajman Tihic, Bosznia-Hercegovina kollektív elnökségének bosnyák nemzetiségű soros elnöke tegnap arra figyelmeztette a szerb országrész vezetőségét, hogy nem köthetnek államközi egyezményt, mert ez a közös adminisztráció hatáskörébe tartozik. Dragan Cavic, a szerb entitás elnöke viszont úgy látja, hogy a daytoni békemegállapodás ezt igenis lehetővé teszi.

Szarajevóban éles reagálást váltott ki Milorad Dodiknak, Banja Luka miniszterelnökének a kijelentése is, szerinte a szóban forgó szerződés alapján a boszniai szerbeknek szavazati jogot kellene kapniuk Szerbiában, ez kulcsfontosságú nemzetpolitikai döntés lenne. Emlékeztetett rá, hogy a boszniai horvátok már régen szavazhatnak a horvátországi választásokon.

Dodik, aki az utóbbi időben igen gyakran fordul meg Belgrádban, korábban azzal a felvetésével kavart vihart, hogy Bosznia-Hercegovina előbb-utóbb úgyis széthullik, és ha Koszovó elszakad Szerbiától, a boszniai szerbeknek meg kell engedni, hogy népszavazáson döntsenek sorsukról és Szerbiához való esetleges csatlakozásukról.

A szavazati jogra vonatkozó javaslatára Dodik még nem kapott választ Belgrádtól, bár a Kostunica-kormányzat igen szoros kapcsolatokra törekszik a boszniai nemzettársakkal. A különleges kapcsolatokról szóló szerződés aláírására az egész belgrádi vezetőség Banja Lukába utazik. Szarajevóban úgy látják, hogy Dodik veszélyes vizekre evez, amikor az októberi boszniai választásokra készülve a nemzeti érzelmek felszítására törekszik, azt remélve, hogy elhódíthatja a szavazókat a háborús bűnös Radovan Karadzic alapította szélsőséges Szerb Demokrata Párttól.