Jövő héten kezdi el a munkát az a három szakértői vizsgálóbizottság, amely a lakossági pénzügyi szolgáltatások, a kiskereskedelem és a vezetékes energiaellátás (villamos energia, földgáz, távhő) piacáról készít elemzést a kormány számára. A független szakértőkből álló testületek tagjai nem kapnak díjazást munkájukért. Minderről tegnapi ülésén döntött a kormány.

Az új, sikeres és igazságosabb Magyarország felépítése valamennyi magyar ember közös ügye, amelyben a politikusok mellett jut feladat az országért tenni akaróknak is. A kormány nyitott azoknak a szakembereknek a javaslataira is, akik az elmúlt években megszerzett tapasztalataik birtokában ki szeretnék venni a maguk részét ebben a munkában – a nélkül, hogy ezért fizetést kérnének. A kormány intézményes kereteket is biztosít a munkához, ezért kezdeményezte három szakértői vizsgálóbizottság létrehozását.

Magyarországon az emberek és a vállalkozások háromtucatnyi bank és több száz takarékszövetkezet szolgáltatásai közül válogathatnak. Szakértői vizsgálatok eredményei azonban arra utalnak, hogy bizonyos területeken ennek ellenére is korlátozott a verseny. A Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság feladata, hogy a hazai tapasztalatok és a nemzetközi, főleg uniós gyakorlat tükrében tárja fel és rendszerezze a problémákat, s ha van rá szükség, tegyen javaslatot esetleges intézkedésekre is. Az öttagú bizottság elnöke dr. Várhegyi Éva, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa.

A Kereskedelmi Tevékenységet Vizsgáló Szakértői Bizottságtól ehhez hasonló jelentést vár a kormány a kiskereskedelmi láncok beszállítóinak helyzetéről és a cégek beszerzési politikájáról. Ehhez elemzést is készít a bizottság az árképzés gyakorlatáról, valamint a fogyasztóvédelem lehetőségeiről és szerepéről. Az öttagú bizottság elnöke Hoffmann Istvánné, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézete Marketingkutatás és fogyasztói magatartás tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.

A Vezetékes Energiaellátási Tevékenységet Vizsgáló Szakértői Bizottságtól kritikai áttekintést vár a kormány a vezetékes energiaellátás helyzetéről; illetve az árszabályozás, Magyarország energiafüggőségének és az ellátás biztonságának, valamint az európai uniós gyakorlatnak az elemzését, különös tekintettel a tényleges verseny és fogyasztóvédelem szempontjaira. A nyolctagú bizottság elnöke Vajda György gépészmérnök, nyugdíjas akadémikus.

A bizottságoknak ez év végéig kell javaslatot tenniük a szükséges kormányzati lépésekre és a vonatkozó jogi szabályozás esetleges felülvizsgálatára.
A bizottságok működési feltételeiről a Miniszterelnöki Hivatal gondoskodik. A bizottságok tagjai díjazásban nem részesülnek, e minőségükben végzett munkájukkal kapcsolatban költségtérítésre tarthatnak igényt.

A Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság

 1. A bizottság tagjai
  • Elnök: Dr. Várhegyi Éva, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa
  • Tagok: Dr. Dietz Gusztávné, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület pénzügyi szolgáltatási munkabizottságának elnöke ; Dr. Király Júlia kandidátus, a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. vezérigazgatója; Kovács Surd, a Gazdasági Versenyhivatal delegáltja; Horváth Henrik, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete delegáltja
 2. A bizottság működésének célja

Magyarországon három tucat bank és több száz takarékszövetkezet nyújt szolgáltatásokat az embereknek és a vállalkozóknak. Különböző kutatói műhelyekben folytatott, tudományos igényű vizsgálatok azonban arra az eredményre jutottak, hogy a hazai bankpiacon egyes lakossági termékek árazásában a fogyasztók számára hátrányos féloldalasság tapasztalható, ami a banki erőfölény meglétére utal; a fogyasztói hitelek piacán pedig alacsony fokú verseny mutatható ki.

A Gazdasági Versenyhivatalban 2004-2005-ben lefolytatott, a jelzáloghitelek piacát áttekintő ágazati vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy bár a tapasztalt anomáliák nem indokolnak versenyfelügyeleti eljárást, rámutatnak a fogyasztóvédelem szabályozási és intézményi feltételeinek gyengeségeire.

A bankpiaci kisfogyasztók kiszolgáltatott helyzetét érzékelik a fogyasztóvédelemmel hivatalból foglalkozó hatóságok és társadalmi szervezetek is (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület).

A hazai bankszolgáltatások problémáival foglalkozó ad hoc szakértői bizottság kizárólag az eddig felhalmozott tudásanyag, azaz az illetékes hivatalos és társadalmi szervezetek, valamint a szektorral foglalkozó tudományos kutatók publikált tapasztalatai alapján, a fogyasztói szempontok előtérbe helyezésével fogalmazza meg a kezelésre váró anomáliákat és az azokra adható szabályozási, intézményi és magatartási ajánlásokat. A bizottság mind a problémák feltárása, mind a javaslatok felvetése során támaszkodik az illetékes magyar szervezeteknél az európai uniós gyakorlattal és más nemzetközi példákkal kapcsolatos tudásanyagra.

3. A bizottság vizsgálódási területei

A bizottság a hazai tapasztalatok és a nemzetközi (főleg uniós) gyakorlat tükrében tárja fel és rendszerezi a felmerült problémákat. A banki szolgáltatások körében elsősorban az alapvető üzletágakra koncentrálja figyelmét (számlavezetés, betétpiac, hitelpiac).

A Kereskedelmi Tevékenységet Vizsgáló Szakértői Bizottság

 1. A bizottság tagjai
  • Elnök: Hoffmann Istvánné, ny egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketingkutatás és fogyasztói magatartás tanszék
  • Tagok: Simai Mihály, akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdaságtan Tanszék, Világgazdasági Kutató Intézet; Sikos T. Tamás, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán, Selye János és Szent István Egyetem; Karsai Gábor, igazgató, GKI Gazdaságkutató ZRt.; Szűcs András, főosztályvezető, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
 2. A bizottság működésének célja

A bizottság elsődleges feladata a kiskereskedelmi láncok esetében a beszállítók helyzetéről és a beszerzési politikáról való jelentés elkészítése. Ennek során elemzést kell készíteni az árképzés gyakorlatáról, valamint a fogyasztóvédelem lehetőségeiről, szerepéről és sajátos szempontjairól is.

3. A bizottság vizsgálódási területei

A bizottság első ülésén megtárgyalja a feladatok lehetséges felosztását szakértőkre, a nagyobb hatékonyság érdekében esetleg munkacsoportokban vizsgálja a feltett kérdéseket. Például:

 • a kereskedelmi törvény áttekintése, ha szükséges átdolgozási javaslat kidolgozása,
 • a kiskereskedelem (magyar csatornák, multinacionális csatornák) kínálatának összevetése (hazai márkák, nemzetközi márkák, kereskedelmi márkák kontra termelői márkák),
 • a fogyasztói preferenciák, a fogyasztói érdekek érvényesülése, a kínálat összetételének alakulása, az értékesítés ösztönző módszerek alkalmazása,
 • a nagy alapterületű kiskereskedelmi egységek (bevásárlóközpontok, hipermarketek) fogyasztói elfogadottsága, elutasítása, hatásuk a hagyományos kiskereskedelemre,
 • a hazai szállítók elfogadottsága, bekerülési esélyei a kiskereskedelmi csatornákba, az érvényesülési feltételek alakulása, logisztikai felkészültség és verseny a szállítói pozíciókért.

A bizottság munkájához szükséges adatokat a Központi Statisztikai Hivatal, a Gazdasági Versenyhivatal, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a Fogyasztóvédelmi Egyesület, a termelői és kereskedelmi szövetségek adatbázisai, valamint a terület szakértőinek meghallgatása szolgálhatja.

Másodlagos adatok állnak rendelkezésre célkutatásokból (a GfK Hungária Piackutató Kft.; a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet; a Hoffmann Research; a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet; a Budapesti Corvinus Egyetem; a GKI Gazdaságkutató ZRt., stb.,), amelyek újrafeldolgozása szükséges. Adathiány esetén a bizottság kutatással is foglalkozó tagjai megterveznek és egyetemi, PhD hallgatók bevonásával célvizsgálatot végeznek, a másodlagos adatokat feldolgoztatják és elemzik.

A Vezetékes Energiaellátási Tevékenységet Vizsgáló Szakértői Bizottság

1. A bizottság tagjai

 • Elnök: Vajda György, gépészmérnök, nyugdíjas akadémikus
 • Tagok: Bobula András villamosmérnök, független szakértő; Cserháti Erika, jogász (energia ügyek, Európai Unió), Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium; Magyari Dániel, gázipari mérnök, a Ricopet Bt. tulajdonos-ügyvezetője; Vári Anna, szociológus, MTA Szociológiai Kutatóintézet; Varró László, közgazda, MOL Nyrt. vezető közgazdásza; dr. Vissi Ferenc, közgazda, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnöke, a COREM Bt. igazgatója; Wiegand Győző, nyugdíjas gépészmérnök

2. A bizottság működésének célja és feladatai

Az energiaügyi szakmai vizsgálóbizottság feladata a vezetékes energiaellátás (villamos energia, földgáz, távhő) vertikumai költség és árviszonyainak kritikai áttekintése, az árszabályozás helyzetének, Magyarország energiafüggőségének és az ellátás biztonságának, valamint az európai uniós gyakorlatnak az elemzése különös tekintettel a tényleges verseny és fogyasztóvédelem szempontjaira.

A bizottság feladatai közé tartozik a vezetékes energiaellátás területén az esetlegesen indokolatlanul nagy költségelemek bemutatása, illetve befolyásolási lehetőségek keresése az anomáliák megszüntetésére, figyelembe véve a gazdaság versenyképességét és a lakosság költségviselési képességét.