Az örökösödési eljárások egyszerűsítésével és az európai öröklési bizonyítvány bevezetésével a képviselők szerint csökkennének a tagállamok jogrendszerei közötti különbségek, és számos, határokon átnyúló hagyatéki vitának is elébe lehetne menni.

A jelentés évi 50-100 ezerre becsüli a nemzetközi jellegű örökösödési ügyek számát az EU-ban. A szöveg szerint „a tagállamok öröklésre és végrendeletre vonatkozó jogrendszerei között jelentős különbségek vannak, ezért az örökösök számos nehézséggel szembesülnek”. A megoldás az öröklési jog harmonizálása lenne, ezt a célt azonban rendkívül nehéz elérni, mivel az öröklés szabályozása nem tartozik közösségi hatáskörbe – áll a jelentésben.

A bírósági illetékességre vonatkozó szabályok harmonizálásához szükséges, hogy „az adott örökösödési eljárásban illetékes valamennyi hatóság, még ha különböző tagállamokhoz tartoznak is, ugyanazokat a jogi szabályokat alkalmazzák” – vélik a képviselők. Például, ha „egy német állampolgár Spanyolország déli részére költözik és ott hal meg, és Németországban élő két gyermeke számára Németországban található javakból álló hagyatékot hagy örökül, amennyiben a bírósági illetékesség megállapítása kizárólag az elhunyt halálakor szokásos tartózkodási helye alapján történne, az örökösök kénytelenek lennének spanyol bíró elé vinni az ügyet” – magyaráz a szöveg.

A jelentéstevő úgy véli, hogy az öröklés valamennyi kérdését egyetlen törvénynek kellene szabályoznia, függetlenül a hagyaték helyétől és jellegétől. „E törvénynek az elhunyt halálakor szokásos tartózkodási helye szerinti állam törvényének kell lennie, ez elősegítené az örökösödési viták gyors és hatékony rendezését.” Ugyanakkor a jelentéstevő lehetőséget biztosítana az örökhagyó számára, hogy „választhasson a saját nemzeti joga és a választáskor szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga között”.

A jelentés szerint az európai polgároknak rendelkezniük kellene egy olyan okmánnyal, amely „meghatározná valamennyi tagállam számára az öröklésre, a hagyatékban található javakra, valamint az örökség kedvezményezettjeire és kezelőire alkalmazandó törvényt”. Ezért a jelentéstevő szorgalmazza az „európai öröklési bizonyítvány” létrehozását, amely „megfelelő jogcím lenne az örökösödési vagyonszerzés hivatali bejegyzéséhez”.

Az „európai öröklési bizonyítvány” az elképzelés szerint ellenkező értelmű bizonyításig jogerősen meghatározná az örökség kedvezményezettjeit, a hagyatéki ügyek intézésével megbízott személyeket és azok hatáskörét, valamint az örökséget alkotó javakat, továbbá rendelkezne az örökléskor alkalmazott jogról. A bizonyítványt az egyes jogrendszerekben a hivatalos dokumentumok kiadására, illetve hitelesítésére felhatalmazott hivatal adná ki.

Az egyik elfogadott módosító indítvány szerint a bizonyítványnak kötelező hatálya lenne.

Mivel a szöveget az összes képviselő több mint fele megszavazta, az Európai Bizottságnak együttdöntési eljárásban jogalkotási javaslatot kell készítenie a témában.