Harmadik, utolsó olvasatban fogadta el az EP az INSPIRE nevű térinformációs projektet létrehozó jogszabályt, miután arról sikerült megegyezni a tagállamok képviselőivel.

Az INSPIRE a tagállamok meglévő környezeti adatait tenné összehasonlíthatóbbá és világosabbá, s így uniós EU-szinten is értelmezhetővé. A javaslat kiterjed a környezet állapotának (többek között a levegő, a talaj és a természeti táj) ellenőrzéséhez szükséges információkra is.

Az INSPIRE-ről szóló jogszabályt kedden, kézfelemeléssel fogadta el végleg az Európai Parlament.

„Az Európai Bizottság által 2004 júliusában elfogadott javasolt irányelv célja, hogy jogi keretet teremtsen egy Európai Területi Információs Infrastruktúra létrehozásához és működéséhez a közösségi politikák kidolgozásának, megvalósításának, ellenőrzésének és értékelésének céljára valamennyi szinten, valamint a nyilvánosság tájékoztatására” – áll a Frieda Brepoels (néppárti, belga) által jegyzett jelentés indokolásában.

„Az INSPIRE központi célkitűzése több és jobb területi adat elérhetővé tétele a tagállamokban valamennyi szinten a közösségi politikaalkotás és a közösségi politika megvalósítása számára. Az INSPIRE a környezetvédelmi politikára összpontosít, de felhasználható és a jövőben kiterjeszthető más ágazatokra is, így például a mezőgazdaságra, a közlekedésre és az energiaszektorra.”

A parlament első, illetve második olvasatban 2005 júniusában, illetve 2006 júniusában fogadta el a jogszabályt, azonban a tagállamokat képviselő Tanács nem tudta elfogadni az összes módosítást, így egyeztető bizottságot hívtak össze.

Az itt létrejött megállapodás lényege egyrészt, hogy „a tagállamoknak általában véve ingyenesen elérhetővé kell tenniük a területi adathalmazok keresését és megtekintését biztosító szolgáltatásokat”, másrészt pedig, „a tagállamok azon joga, hogy a bizalmas jellegre hivatkozva korlátozzák az információhoz való hozzáférést összhangban lesz a környezettel kapcsolatos, nyilvános információhoz való hozzáférésről szóló århusi egyezménnyel”.