A terrorizmus elleni küzdelemről szóló jelentés szerdán kerül a parlament plénuma elé. A proaktív fellépés fontossága mellett a képviselők megerősítenék az unión belüli és kívüli együttműködést, valamint az „euro-mediterrán állampolgárság” bevezetését is elképzelhetőnek tartják.

Luis Yáñez-Barnuevo García (spanyol, szocialista) jelentése szerint „Európa logisztikai platformból a tervezett támadások jelentősebb célpontjává vált”. A jelentéstevő úgy véli, hogy „az egyes terrorista szervezetek ellen konkrét intézkedéseket kell hozni, figyelembe véve, hogy minden csoportnak megvannak a saját céljai és szervezete”. Az Al-Kaida szervezettel szemben külön intézkedéseket sürget a szöveg.

„Elengedhetetlen a transzatlanti együttműködés megerősítése” – vélik a képviselők, továbbá javítanák az információcserét az unió intézményei, a tagállamok, a hírszerző szolgálatok és a speciális ügynökségek, az Europol és az Eurojust között is. Ezen kívül az unió terrorizmus-ellenes koordinátorának hatáskörét és a rendelkezésére álló forrásokat is növelnék a képviselők. A jelentés kiemeli, hogy a reaktív politika, azaz a terrorcselekmény utáni fellépés nem elég, hanem megelőző, proaktív politikát kell kidolgozni a terrorizmus megakadályozására.

A terrorizmus elleni stratégiát az ENSZ alapelveire kell alapozni az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásával. A képviselők szerint „az eszközök kizárólag jogi természetűek lehetnek, és például a rendkívüli kiadatásokat vagy a nemzetközi jogi kereteken kívül működő börtönöket be kell tiltani”.

Mivel némely tagállam még nem írta alá vagy nem ratifikálta az ENSZ terrorizmus elleni egyetemes okmányát, az előadó arra kéri ezen tagállamokat, hogy „késedelem nélkül fogadják el az ezen egyezmények végrehajtásához szükséges nemzeti jogszabályokat”. Harmadik országokkal kapcsolatosan a jelentéstevő szintén az okmányok aláírására szólít fel, valamint „a kínzás és más embertelen vagy megalázó büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének (CAT-OP) aláírását és ratifikálását” sürgeti. A csatlakozási tárgyalásokat folytató országokat a jelentéstevő felszólítja, hogy „hozzanak azonnali intézkedéseket a nacionalista és fanatikus szervezetek feloszlatására”.

A parlament szerint meg kell akadályozni, hogy „a terroristák hozzájussanak a merényletek elkövetéséhez szükséges eszközökhöz”. Az EP emellett hatékony ellenőrzést sürget a különböző iszlám jótékonysági szervezetek felett. A képviselők felszámolnák az offshore banki tevékenységekre és pénzügyi tranzakciók álcázására használt átláthatatlan adóparadicsomokat is.

A finanszírozással kapcsolatosan a képviselők azt javasolják, hogy terrorizmus elleni közös költségeket az unió költségvetéséből fizessék, továbbá szorgalmazzák egy olyan nemzetközi alap létrehozását is, amelyből a korlátozott forrásokkal rendelkező tagállamokat támogatnák.

A parlament üdvözli a különböző kultúrák és vallások közötti párbeszéd kezdeményezéseket, úgy véli, hogy „az »euro-mediterrán állampolgárság« a mozgatórugója lehet a régió jövőjéről szóló elképzeléseknek.

Az egyik elfogadott módosító indítvány értelmében az EP „kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy olyan körültekintő terrorizmus-ellenes politikát folytassanak, amely nem ássa alá a szegénység elleni hatékony küzdelemre és a főleg Afrikában előforduló, egyre inkább elhúzódó erőszakos konfliktusok megakadályozására irányuló stratégiák kidolgozása és megvalósítása során az európai fejlesztési együttműködés keretében tett intézkedéseket”.