A Magyar Közigazgatási Kar (MKK) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) meghirdeti a IV. Közigazgatási Szakmai Ifjúgági Napok szakmai rendezvényét és ennek keretei között pályázati felhívást tesz közzé a közigazgatás korszerűsítését érintő szakmai dolgozatok megírására.

P á l y á z a t i f e l t é t e l e k

– A pályázaton részt vehet minden a közigazgatásban (önkormányzat polgármesteri hivatala vagy körjegyzősége, közigazgatási hivatal, minisztérium, országos hatáskörű szerv, területi dekoncentrált szerv stb.) dolgozó, 35. életévet be nem töltött fiatal szakember.

– A pályázat témája a közigazgatás korszerűsítése.

Javasolt témák különösen:

1. A központi államigazgatási szervek feladat- és feltételrendszere.
2. Települések, kistérségek, megyék, régiók helye és szerepe.
3. A közszolgáltatások szervezése.
4. A Ket. gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.
5. A központi és helyi szabályozási eljárás reformja.
6. Az e-közigazgatás tapasztalatai, fejlesztési lehetőségei.
7. A köztisztviselői rendszer fejlesztési lehetőségei.

 • A pályázat terjedelme 30-50 másfeles sorközzel gépelt oldal, betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12.
  • A pályázat bruttó összegű díjai:

  1 db első díj 80.000 Ft

  2 db második díj 60-60.000 Ft

  3 db harmadik díj 40-40.000 Ft

  A díjakat az MKK és a TÖOSZ biztosítja a pályadíjat nyert szerzőknek.

 • A pályázat jeligés, a pályamunkát tartalmazó küldeményben külön zárt borítékban kell elhelyezni a pályamunka készítőjének nevét, születési idejét, munkahelyét, lakáscímét, telefonszámát, e-mail címét.
  • A jeligével ellátott pályázat legkésőbb 2007. április 20-ig 2 példányban nyújtható be a Magyar Közigazgatási Kar címére a borítékon „KSZIN pályázat” jelölés feltüntetésével (1052 Budapest, Városház u. 7. II/202.)
  • A pályadíjak kiosztására a IV. Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napok keretében a balatonföldvári Jogar Továbbképzési Központ és Hotelben 2007. május 24-26-án kerül sor, amelyről a díjazottakat előzetesen postán értesítjük.
  • A pályázónak lehetősége nyílik arra, hogy – amennyiben a IV. Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napokon részt vesz – pályázatát rövidített előadás keretében bemutassa.