Az ENSZ Gyermek jogairól szóló Egyezményének részes államai magyar tagot, dr. Herczog Mária szociológus-közgazdászt választották a Gyermekjogi Bizottságba (Committee on the Rights of the Child). Herczog Mária március 1-jétől négy éven keresztül tevékenykedhet majd az egyik legszélesebb körben elfogadott emberi jogi egyezmény megvalósulásáért.

A testületbe a kormányok saját állampolgáraik közül állíthatnak a gyermekvédelem terén nagy elismertségnek örvendő, magasan képzett jelöltet. A gyermekjogi egyezmény részes államainak new york-i, 11. ülésszakán a 18 tagú bizottságba 23 pályázat alapján összesen kilenc új tagot választottak.

A magyar jelölt mellett először került be a bizottságba Ghána, Olaszország és Litvánia képviselője, míg Németország, Algéria, Egyiptom, Tunézia és Paraguay jelöltjeinek mandátumát további négy évre meghosszabbították.

A genfi központú bizottság 1991-ben jött létre – akkor még tíz taggal – az 1989-ben elfogadott és egyedülálló módon 193 ország által ratifikált egyezmény végrehajtásának felügyeletére. Feladata az egyezményben részes államok által vállalt kötelezettségeikről ötévente benyújtásra kerülő országjelentések révén a gyermekek jogainak védelme, jogaik érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, és amennyiben úgy ítéli meg, ajánlások megfogalmazása.

dr. Herczog Mária megválasztása elismerés eddigi kiemelkedő szakmai munkássága iránt, és miután Magyarország korábban soha nem állított jelöltet a nagy tekintélynek örvendő testületbe, jelzi a részes államok elismerését Magyarország e téren megtett eddigi erőfeszítéseiért is.