A tanulmány a gyermekeket megillető jogokat veszi górcső alá, előbb azok kialakulását és fejlődését vizsgálva, majd az ENSZ fiatalkorúakkal kapcsolatos igazságszolgáltatásra vonatkozó szabályait elemzi, hangsúlyozva a gyermek mindenek felett álló érdeke biztosításának fontosságát. Külön kitér a hazai szabályozáson belül a gyermekvédelmi jelzőrendszer fontosságára, melynek keretében kiemeli a gyámhatóság szerepét, mely a gyakorlatban a család és az állam közötti közvetítő szerepben jár el. A tanulmány záró részében összefoglalást kapunk a gyermekeket megillető jogok biztosításának társadalmi szerepéről.

A Szerző bírósági titkár.