Az Unió vezetői múlt heti ülésükön megegyeztek arról, hogy 25 százalékkal csökkentik adminisztrációjukat, a kis és középvállalkozások képviselői azonban továbbra is elégedetlenek.

Komoly lépésre szánták el magukat a tavaszi ülésszak alkalmával az Unió tagállamainak vezetői. Bár az Unióban az utóbbi időszakban látványos gazdasági növekedés ment végbe, a fejlődés üteme még mindig elmarad az Egyesült Államokétól – vagy éppen Kínáétól. A megegyezés értelmében a következő öt év folyamán az Unióban 25 százalékkal csökkentik a központi bürokrácia mértékét. A bürokrácia következtében a Bizottság becslései szerint jelenleg a GDP 3,5 százaléka megy veszendőbe.

Ugyanakkor a tárgyalásokon elvetették a tervet, miszerint központilag szabályoznák a nemzeti szintű bürokráciát, mely a teljes költség feléért felelős. Ehelyett egy megengedőbb verziót fogadtak el, mely szerint a “tagállamok közelíthetik adminisztrációs gyakorlatukat az Unióéhoz oly módon, hogy figyelembe veszik a nemzeti adottságokat és hagyományokat.”

A döntés hallatán számos ország és üzleti kör képviselője aggodalmát fejezte ki. Szerintük ugyanis az elhatározás önmagában nem elég az Unió helyzetének előmozdítására, hiszen semmiféle egyéb fontos döntés nem született a csúcson. A tagországok vezetői nem foglalkoztak érdemben sem a növekedési stratégiával, sem a munkapiaccal, inkább “egymás vállát veregették a pozitív gazdasági mutatók láttán.”

Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) szerint azonban az EU rossz úton halad. A szövetség ezért más európai vállalkozói szervezetekkel karöltve igyekszik figyelmeztetni az unió vezetőit, hogy a lisszaboni célok eléréséhez további munkára van szükség, az önelégültség kárt okoz. Az EU jelenlegi kutatási és fejlesztési szintjét az USA 1978-ban érte el.

Mindezek ismeretében a szervezet a már említett adminisztratív költségcsökkentő intézkedésen túl is elvárásokat fogalmazott meg az Unió vezetőivel szemben.

  • új munkahelyeket létesítése a munkaszerződések rugalmasságát fokozó munkaerő-piaci reformokkal;
  • feléleszteni a belső piacot, a termékek és szolgáltatások kölcsönös elismerésének szorgalmazásával, ugyanakkor kulcsfontosságú a belső energiapiac kialakítása;
  • a kutatás és fejlesztés fellendítése az Európai Technológiai Intézet létrehozásával, a közösségi szabadalmi jog bevezetése irányába tett konkrét lépésekkel.

Az Eurochambres, az Eurocommerce, a kis- és közepes vállalkozásokat képviselő UEAPME és a Business Europe közös nyilatkozata felszólítja az EU vezetőit, ragaszkodjanak a bürokrácia 25 százalékos csökkentéséhez. “Eddig csupán néhány tagállam dolgozott ki a szabályozást javító világos célokat és struktúrákat, őszinte elkötelezettségre van szükség minden tagállam részéről” – mondta Pierre Simon, az Eurochambres elnöke, aki egyúttal radikális strukturális reformokat sürgetett.