Az Alkotmánybíróság 2007. április 16-i ülésén hozott határozatával elutasította a Polgári törvénykönyv életbeléptetéséről szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendeletnek az 1960. május 1-je előtt keletkezett jogviszonyokból származó jogokról és kötelezettségekről szóló 75. § (1) bekezdése és a folyamatban lévő elévülésről szóló 85. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványokat.

Több indítványozó fordult az Alkotmánybírósághoz a második világháború előtt kibocsátott kötvényekből származó követelések elévülésének szabályozása miatt. Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában kifejtette, hogy nincs hatásköre a konkrét ügyekben hozott bírósági határozatok felülvizsgálatára; a támadott szabályok pedig nem ellentétesek az Alkotmánynak az indítványokban megjelölt rendelkezéseivel.

Az Alkotmánybíróság visszautasította azt az alkotmányjogi panaszban előterjesztett indítványt, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányult arra hivatkozva, hogy a törvényalkotó nem határozta meg, ki tekintendő jogutódnak a Budapest székesfőváros által kibocsátott kötvények tekintetében.

A határozat teljes szövege online elérhető.