Szocialista európai parlamenti képviselők és civil szervezetek egy közszolgáltatásokról szóló irányelv kidolgozására szólították fel az Európai Bizottságot annak érdekében, hogy biztosítva lássák a közfeladatok elsőbbségét a piaci alapú szemlélettel szemben.

Minderről egy konferencián beszélt Harlem Désir, az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportjának egyik vezetője. A konferencia célja elsősorban a közérdekről szóló, 2004-ben kiadott Fehér Könyv megállapításaira reflektáló nyilvános vita megindítása volt.

A közérdekű szolgáltatások végül nem kerültek be a Szolgáltatási Irányelv végső szövegébe, ezért európai politikusok és civil szervezetek igyekeznek egy ilyen tárgyú irányelv kidolgozását elérni a Bizottságtól. Szerintük ugyanis a közszolgáltatások színvonala drámaian csökken a piaci liberalizáció és a privatizációs folyamatok eredményeként. Így akadályozva van a fenntartható fejlődés, a versenyképesség növelése, a munkafeltételek javítása és munkahelyteremtés, továbbá fokozottabb európai társadalmi-területi kohézió kialakítása.