Nyílt levél a képviselőkhöz az igazságszolgáltatási reformról tartott 2007. május 17-ei Parlamenti Nyílt Napra.

Elismerve a tíz éve korszerűsített magyar ítélkezés összes erényét és eredményét, az ünneplés mellett ideje észre venni, hogy fölfedezhető annak néhány olyan jelensége és tendenciája, amellyel – különösen az ez ügyben legnagyobb felelősséggel bíró törvényhozásnak és a nyilvánosságnak – muszáj foglalkoznia, amíg ezek a szükségszerűen újabb és újabb igazságszolgáltatási reformok során meg nem változnak a gyakorlatban. A teljesség igénye nélkül emelünk ki ezek közül néhány különösen jelentőset.

  • Fokozódik a jogszolgáltatás kiszámíthatatlansága, az a jelenség, hogy eljárások, perek kezdetekor megjósolhatatlan, adott ügyben mi fog történni a bíróságok előtt, mivel az ítéletek messze nem csupán a hatályos jogszabályoktól függenek. Ez rendkívül nagymértékben veszélyezteti az igazságszolgáltatás alapfunkciójának betöltését.
  • A még talán elfogadhatónak tekinthető hibaszázaléknál sokkal magasabb arányban találkozunk silány szakmai színvonalú, a logika elemi szabályainak fittyet hányó ítéletekkel, ártatlanok bűnössé nyilvánításával, elképesztően hibás ítéletekkel valamennyi ügyszakban.
  • Érzékelhető a bírói kar egy részében a rasszizmus. Elsősorban a cigányellenesség jelenik meg ítéletekben, de az antiszemitizmus jelenlétére is utalnak bizonyos persorozatok. Különösen cigány elkövetők esetében tömegjelenséggé vált az ártatlanság helyett a bűnösség vélelmének érvényesülése. Fölhívjuk a képviselők és más érdeklődők figyelmét például Ragályi Elemér nemrég elkészült Nincs kegyelem! című filmjére, az ártatlanul elítélt, majd öngyilkossá lett Pusoma Dénes történetéről. E filmet mindazoknak kötelező látni, akik döntéseikkel sorsokat, életpályákat befolyásolnak. (A filmet a rendező egy példány DVD formátumban a Parlament Könyvtárában helyezte el, ott mindenki hozzájuthat.)
  • Egyes területeken, például a személyiségi jogi és sajtóperekben tettenérhető a politikai megosztottság, a politikai félrehúzás jelei az ítélkezésben. Széleskörű bizalomvesztéssel jár, hogy rendre elmarad ezek azonnali elutasítása és a megfelelő igazgatási intézkedések sora.
  • A bírósági vezetők döntő többségének mindenfajta kritikára elutasítóan válaszoló gőgje egyre szélesebb körökben több mint visszatetsző.
  • Radikálisan változtatni kell a bírók kiválasztásának, képzésének és továbbképzésének rendszerén, a vezetők szelekcióján, valamint a jelenlegi vezetők személyi összetételén. Ez ma közbeszéd és köznevetség tárgya.

Véleményünk szerint az említett jelenségek alapján a jogalkotóknak az eddiginél sokkal alaposabb vizsgálat és megfontolás tárgyává kell tenniük az ítélkezés jelenlegi szakmai színvonalát. Föl kell állítani szakértői, kutatói csoportokat az egyes területek ítéleteinek rendszeres tömeges vizsgálatára, valamint az alkotmánybírósági, és a külsős bizottságokban (például az esetleg ártatlanul elítéltek számára az angolszász Büntető Ügyeket Felülvizsgáló Bizottságok mintájára) megtestesülő, és a sajtóbeli kontroll lehetőségeinek megteremtésére, illetve szélesítésére.

A bíróságok nem maradhatnak önmaguk bírái. Mint a gyakorlat bizonyítja, ez nem működik! A képviselők, törvényalkotók felelősek az igazságszolgáltatás igazi reformjának végrehajtásáért. Bízunk Önökben!

Balog Judit, Bánáti Ferenc, Bársony János, Bíró András, Bozsán Eta, Böjte József, Csősz Lajos, dr. Deák Péter, Daróczi Ágnes, Dezsényi Katalin, dr. Donáth Ferenc, Fejes Lajos, Fellegi Tamás, Földes Péter, Frank Iván, Frankó Edit, Gábor Éva, Gábor György, dr.Gál Péter, dr. Gáspár István, Geréb Anna, Hajdú András, Hajdú István, Hanák András, Hell István, Horovitz Ferenc, Ipper Péter, Kalmár Szilárd, dr. Kende Péter, Kertész Péter, Kesselbauer Ábel, Kis Ádám, Korózs Lajos, Kovács Gábor, Kovács Márta, Kupper Ágnes, Laczik Zoltán, Lax Mordechai Tamas, dr. Magyar Elemér (interjú), Magyar László, Márton László, Mártonfi Attila, Mayer Aranka, Ormay Tom, Pálné Kutasi Éva, Pázmándy Gyula, dr. Pruzsinszkiyné Róbert Zsófia, Rácz Andras, Ragályi Elemér, Réti Ervin, Revkényi László, Rózsahegyi György, Sipos Jószef, Somfai Péter, Szendrei Lőrinc, dr. Szentgyörgyi Zsuzsa, Szepesváry Pál, Vadász János, Váradi Júlia, Várkonyi Miklós, Vas Gábor, Vasvári György, dr. Vihar Judit.