A GVH megszüntette az eljárást a HM egy 2003. évi közbeszerzési eljárásához kapcsolódó kartell ügyben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2006. június 29-én kartell gyanúja miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Synergon Informatikai Nyrt.-vel, a HP Magyarország Kft.-vel és az Atigris Informatika Zrt.-vel szemben. A vizsgálat célja annak tisztázása volt, hogy a vállalkozások a Honvédelmi Minisztérium 2003. évi, 8000 darabos, közbeszerzési eljárás során kiírt MS projektje kapcsán végeztek-e olyan egyeztetéseket, amelyek alkalmasak lennének a verseny korlátozására, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény megsértésére. A jogsértés gyanúját a GVH birtokában lévő, az eljárás alá vont vállalkozások közötti kommunikációra utaló iratok támasztották alá.

A versenyfelügyeleti eljárás során a GVH megkereste a Honvédelmi Minisztériumot (HM) – mint a közbeszerzési tender kiíróját – annak érdekében, hogy információkat és adatokat nyújtson az eljáráshoz a közbeszerzési eljárás lefolytatása során keletkezett, írott dokumentumok alapján. A HM azonban nem tudott érdemi információkat szolgáltatni a közbeszerzési eljárással kapcsolatban, mert a közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásokat megszegve, az ehhez kapcsolódó iratanyagot a Minisztérium megsemmisítette.

Az eljárás alá vont cégeknél fellelhető dokumentumok – a közbeszerzési kiírás iratanyagának hiányában – nem bizonyultak elegendőnek a feltételezett jogsértés bizonyítására. Mindezek alapján a GVH az eljárást megszüntette. (Vj-79/2006. sz. ügy)