A Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közöl a szerkesztőség.

A 2007/2.szám szám tartalomjegyzéke:

Konferencia – Egyetemi jogászság és gyakorlati jog: késő-középkori és újkori tendenciák

 • BALOGH ELEMÉR: De iurisperitorum consilio
 • BÓNIS PÉTER: Az európai ius commune Magyarországon a fragmentumkutatások fényében
 • HAMZA GÁBOR: A magánjog és a közjog kapcsolata az európai jogtudományban
 • NAGY ZSOLT: Egyetemi jogászság és joggyakorlat
 • NÓTÁRI TAMÁS: A jogtudomány helye Enea Silvio Piccolomini világképében
 • POKOL BÉLA: Az európai jogi gondolkodás újkori fordulata
 • P. SZABÓ BÉLA: A glosszátorok tanainak uralma az itáliai jogszolgáltatás felett a 13-15. században
 • ZLINSZKY JÁNOS: Kitonich János véleménye a jogászok jogfejlesztő szerepéről

Tanulmányok

 • BABJÁK ILDIKÓ: Újkori váltóelméletek
 • CSERVÁK CSABA: Választási és kormányzati rendszerek összefüggései
 • FAZEKAS FLÓRA: Nemzeti jog, nemzetközi jog, közösségi jog Hans Kelsen alapján
 • HOMICSKÓ ÁRPÁD: Az egészségügyi szolgáltatások jogi szabályozása
 • KIRÁLY ANDREA: Nemzetköziség és/vagy Európaiság a balti EU tagállamok alkotmányában?
 • POKOL, ÁGNES: The Sociological Dimensions of The Scarlet Letter, Hawthorne as a Social Critic on Democracy and the Woman question. Part II.: Society, Women, Artists
 • SZILÁGYI, PÉTER: Zum Verhältnis der Rechtstheorie und Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn
 • TOTH J., ZOLTAN: The History of Capital Punishment in the United States

Doktori védés

 • NAGY TAMÁS: Jog és irodalom – tézisek helyett
 • SIMON ATTILA: Opponensi vélemény Nagy Tamás Jog és irodalom című PhD-értekezéséről
 • SZILÁGYI ISTVÁN: Opponensi vélemény Nagy Tamás Jog és irodalom című PhD. értekezése nyilvános védéséhez
 • NAGY TAMÁS: Magyarázat 2 bizonyítványra avagy válasz H. Szilágyi István és Simon Attila opponensi véleményeire

Könyvismertetések

 • ACZÉL-PARTOS ADRIENN: Trócsányi László: A mi alkotmányunk
 • DUX LÁSZLÓ: Boaventura de Sousa Santos, César A. Rodriguez-Garavito: Jog és globalizáció alulról
 • SZALÓKI GERGELY: Nótári Tamás: Jog, vallás és retorika

A JESZ honlapja: http://jesz.ajk.elte.hu/