Az Országgyűlés 2007. június 25-i ülésnapján 337 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.

Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal élő embert érint a világon. Közülük 577 ezren Magyarországon élnek, ám ennél is jóval többre, megközelítőleg 1 millióra tehető azoknak a száma, akik – bár nem minősülnek fogyatékos embernek – valamilyen funkciócsökkenéssel küzdenek.

Az Egyezmény nem új jogokat határoz meg, hanem – valódi kódexként – átfogó és koherens módon gyűjti egybe a fogyatékos embereket érintő alapvető jogokat. A Fakultatív Jegyzőkönyv legfontosabb intézménye az ún. egyéni panaszmechanizmus, amely minden részes államban élő fogyatékos ember számára lehetővé teszi, hogy az őt ért jogsérelem esetén – a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítése után – az Egyezmény által létrehozott, független nemzetközi szakértői testülethez: a Fogyatékos Emberek Jogainak Bizottságához forduljon.

Magyarország képviseletében Csizmár Gábor államtitkár úr 2007. március 30-án, New York-ban az elsők között írta alá a két nemzetközi dokumentumot, Köztársasági Elnök Úr jóváhagyása esetén pedig hazánk lehet a világon a második állam, amely ratifikálja – azaz törvénnyel hirdeti ki – azokat.

Kiemelt célunk volt, hogy az Egyezmény és a Jegyzőkönyv azok számára is könnyen hozzáférhető legyen, akikről és akiknek szól. A Kormány döntése alapján ezért a Közlönykiadó a kihirdető törvény mellett – a világon egyedülálló módon – közzéteszi a szöveg vakok és gyengénlátók számára készült Braille-változatát, a siketek és nagyothallók számára készült jelnyelvi DVD-t, továbbá az olvasási és megértési problémákkal küzdő embereknek készült ún. könnyen érthető formátumát is. Az akadálymentes formátumok így kellő rangra emelve, a törvények mellett jelennek majd meg.

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (lásd: http://www.szmm.gov.hu/download.php?…)