Július 1-jétől változtak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szabályai. A kárelőzményi (bónusz-malus) igazolásokat az új biztosító kéri meg – harminc napon belül – az ügyfél korábbi biztosítójától. Ha az ügyfél nem adja meg a régi biztosítója nevét és kötvénye számát, akkor automatikusan a malus négyesbe, tehát a legkedvezőtlenebb besorolásba kerül.

Több szabály foglalkozik olyan károkkal, amelyeket magyar autós külföldön szenved el, illetve ott okoz másnak. Új lehetőség, hogy a károsult keresetet adhat be a neki kárt okozó jármű biztosítójával szemben akár a lakóhelye szerinti országban, akár a baleset helye szerinti államban.

A külföldi biztosító magyarországi kárrendezési megbízottja köteles az eljárást magyar nyelven lefolytatni. Újdonság, hogy ha magyar károsultja van a külföldön, külföldi által okozott balesetnek, akkor a magyar fél választhat: vagy a károkozóval, vagy annak biztosítójával szemben lép fel kárigényével.

Lényeges változás az az előírás is, hogy a biztosítónak a kárigény benyújtásától számított három hónapon belül kártérítési javaslatot kell tennie a károsultnak. Van azonban két megszorítás: a felelősségnek egyértelműnek kell lennie, a kárnak pedig forintosíthatónak.

Ha a felelősség vitás, illetve a teljes kárösszeg még nem állapítható meg, akkor a kárigényt tételes indoklással kell megadnia a biztosítónak – szintén a bejelentést követő három hónapon belül.

A rendeletmódosítás meghatározza továbbá a súlyos személyi sérülés fogalmát. Súlyosnak az számít, ha a balesetben megsérült legalább huszonöt százalékos egészségkárosodást szenved vagy sérüléséből orvosilag igazolhatóan hat hónapig nem épül fel.