Címke: biztosítás

Oltás és nyaralás – A könnyelműség sokba kerülhet – Mitől véd az utasbiztosítás és mitől nem? – Amit tudni érdemes!

Egy meggondolatlan döntés miatt a gondtalan nyaralás hatalmas csalódása torkollhat. Ha az oltási elvárásokkal kapcsolatban nem gondolunk minden részletre, akár a befizetett pénzünk és az utazás is elveszhet, még akkor is, ha rendelkezünk utasbiztosítással – hívja fel a figyelmet az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás.

Mikor kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kötni? – Az Európai Bíróság ítéletet hozott

A gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése kötelező akkor, ha az érintett gépjármű valamely tagállamban nyilvántartásba van véve, és azt szabályosan nem vonták ki a forgalomból. E kötelezettség nem zárható ki pusztán azon tény miatt, hogy valamely nyilvántartásba vett gépjármű a műszaki állapota miatt egy adott időpontban üzemképtelen – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Tisztességtelen feltételek biztosítási szerződésekben – A bíróság általános szerződési feltételek érvénytelenségét állapította meg

Az ügyészség egy biztosítótársaság általános szerződési feltételeit támadta eredményesen. A Fővárosi Törvényszék az általános szerződési feltételek számos pontját tisztességtelennek ítélte, majd az ügyészi fellebbezés eredményeként a Fővárosi Ítélőtábla további szerződési feltételek semmisségét állapította meg.

Ki viseli a másik tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeit? – A magyar engedélyezési rendszer uniós jogot sért

A szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével és a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előzetes engedély hiányában kizárja a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező biztosított személy által egy másik tagállamban sürgősen igénybe vett beavatkozással kapcsolatos költségek megtérítését. A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének ilyen korlátozása nem arányos, és sérti az irányelvet – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Sérti a jogbiztonságot a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjképzése – Az ombudsman jogszabály-módosítást javasol

Sérti a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság elvét a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó rendeleti szabályozás, mert nem felel meg a törvényben kapott felhatalmazásnak. A biztosítók által alkalmazott túlzott mértékű károkozói pótdíj torzítja a jogalkotó akaratát tükröző bonus-malus rendszer érvényesülését – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Kozma Ákos ezért felkérte a pénzügyminisztert, hogy fontolja meg a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet olyan tárgyú módosítását.

Fogyasztói nyilatkozat gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatban – Közérdekű pert nyert az ügyészség a biztosítókkal szemben

Sikerrel perelt az ügyészség a biztosító tájékoztatási kötelezettségét elismerő fogyasztói nyilatkozatok érvénytelenségének megállapítása iránt. A jogerős bírósági döntés értelmében, mivel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a fogyasztói nyilatkozat mely szerződési feltétel megismerésére és tudomásulvételére vonatkozik, ezért az érvénytelen.

A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása – Megfontolandó kérdések a biztosítási szerződés megkötése előtt

Mi az amit a vezető tisztségviselők felelősségbiztosításáról tudni kell? – Ezt a kérdést tekintik át a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper szakértői. A cikksorozat első és második része után a szerzők a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása (angolszász kifejezéssel: Directors & Officers Liability (D&O) insurance) kapcsán a szerződő fél vállalatok és a biztosított vezető tisztségviselők szempontjából megfontolásra érdemes legfontosabb kérdéseket összegzik.

Kell-e felelősségbiztosítást kötni nem használt gépjárműre? – Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Az olyan gépjárműnek, amelyet hivatalosan nem vontak ki a forgalomból, és amely alkalmas a forgalomban való részvételre, akkor is rendelkeznie kell gépjárműfelelősségbiztosítással, ha tulajdonosa, akinek többé már nincs szándékában azt vezetni, úgy döntött, hogy egy magántulajdonban álló telekre állítja. A tagállamok rendelkezhetnek akként, hogy amennyiben az a személy, akit a balesetben érintett gépjármű-felelősségbiztosítás kötésére vonatkozó kötelezettség terhel, e kötelezettségét nem teljesítette, a nemzeti kártérítési szerv érvényesítheti igényét vele szemben akkor is, ha e személy nem tartozik polgári jogi felelősséggel a balesetért – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.