A strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság határozata szerint jogszerű volt a 2002. december 1-jén Budapesten tartott tüntetés, az összegyűlt tömeg “feloszlatása a békés gyülekezési jog aránytalan korlátozása”.

Öt éve december 1-jén négyszázan tüntettek az ellen, hogy a román nemzeti ünnepen hazánkban tartózkodó Adrian Nastase román kormányfő tiszteletére Medgyessy Péter miniszterelnök a Hotel Kempinskiben fogadást adott. A demonstrációt nem jelentették be előre, de békésen zajlott, rendbontás nem történt. A rendőrség az esti órákban oszlatta föl a tömeget arra hivatkozva, hogy a demonstráció jogellenes, mert nem jelentették be három nappal korábban. A magyar bíróságok elfogadták a rendőrség álláspontját, elutasították a keresetet, ezután fordult Grespik László ügyvéd a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz.

A bíróság most megállapította: a magyar bíróságok nem vizsgálták meg kellő alapossággal, hogy a demonstráció valójában “békességre alapozódott”, azaz békés céllal szerveződött-e. Megállapítja továbbá: nem bizonyítható, hogy a megmozdulás a közrendet veszélyeztette volna, illetve azt szerették volna megzavarni a jelenlévők. A rendőrség intézkedése, a tömeg feloszlatása pedig aránytalanul korlátozza a békés tüntetés jogát, és a bíróság megállapítása szerint ezzel a hatóság megsértette a római egyezmény 11. cikkelyét.

A határozat körvonalazza a hatályos törvényben egyelőre nem szereplő “spontán demonstráció” fogalmát, miszerint az előre be nem jelenthető tüntetés jogszerűnek tekintendő mindaddig, míg békésen, rendbontás nélkül, a közrendet nem veszélyeztető módon zajlik. Ez a követelmény irányadó lehet a gyülekezési törvény módosítására.

A határozatban kétezer eurót állapítottak meg a pereskedő magánfeleknek, ezt a magyar államnak kell kifizetnie.