Az EU Bizottság július 25-iki javaslata kezdeményezi a rádióspektrumhoz jutást korlátozó tényezők felszámolását, könnyebbé és jövedelmezőbbé teszi a vezeték nélküli innovatív szolgáltatások kifejlesztését és fenntartását az európai mobilszolgáltatók számára.

Ha jogszabállyá válik a Bizottság kezdeményezése, megnyílik lehetőség a fejlett mobil adatátviteli és multimédia-szolgáltatások előtt. Ilyenek például az úgynevezett harmadik generációs szolgáltatások, amelyek révén mobilkészülékünkről videó közvetítéseket nézhetünk, illetve gyors letöltéseket végezhetünk. Jelentősen növelné a vezeték nélküli szolgáltatások számát, sokszínűségét és földrajzi kiterjedését. Az új uniós intézkedéssel az európai vezeték nélküli hírközlési ágazat is jól járna, mert az csökkentené a hálózatok kiépítési költségeit.

„A rádióspektrum alapvető fontosságú gazdasági erőforrás, amellyel Európa-szerte körültekintően kell gazdálkodnunk ahhoz, hogy valóra válthassuk a távközlési ágazatunkban meglévő potenciált – mondta Viviane Reding, az Európai Unió távközlésügyi biztosa. – Az EU-ban fel kell számolnunk a jogszabályi szinten meglévő akadályokat, és segítenünk kell az új mobilhírközlési szolgáltatások bevezetését: lehetővé kell tennünk az új technológiák számára, hogy a régiekkel osztozzanak a spektrumon. Ez a javaslat konkrét lépés az európai spektrumgazdálkodás rugalmasabb, piacalapú szemléletének megvalósítása felé. Elfogadásával erősödni fog a verseny a frekvenciasávok használatában, és az európai polgárok könnyebben férhetnek majd hozzá a multimédia-szolgáltatásokhoz.”

A mobilhálózatok a kis frekvenciájú sávokban, így például a ma a GSM-alapú mobiltelefonok által igénybe vett sávokban működnek a leghatékonyabban. A Barroso vezette Bizottság egyik fontos törekvésével, a jogi szabályozás színvonalának javításával (l. IP/05/96) összhangban a Bizottság most az 1987-es GSM-irányelv hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. Ez az irányelv bizonyos rádiófrekvenciákat (a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es sávot) elkülönített a GSM számára, amivel akkoriban nagyban hozzájárult a GSM európai sikeréhez. Mára azonban elavult, hiszen megakadályozza, hogy a fejlettebb, újabb generációt képviselő vezeték nélküli technológiák igénybe vegyék a jelenleg a GSM-szolgáltatások számára fenntartott spektrumot.

A műszaki fejlődés és az új páneurópai hírközlési szolgáltatások megjelenése arra indította a Bizottságot, hogy a GSM-irányelv hatályon kívül helyezésére irányuló javaslata mellett egy új határozatot is kidolgozzon, amely lehetővé fogja tenni, hogy az új technológiák a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es sávban párhuzamosan üzemelhessenek a GSM-mel, miközben az egész Unióban biztosítani fogja a GSM továbbélését.

Ezt az új határozatot a Bizottság nemzeti rádióspektrum-szakértők közreműködésével dolgozta ki. A spektrumgazdálkodási és távközlési hatóságok európai szervezete, a CEPT által készített műszaki tanulmányokon alapuló új jogszabály arra is figyelmet fordít, hogy harmóniát teremtsen a frekvenciasávban és annak közvetlen környezetében üzemelő különböző rendszerek párhuzamos működésében mind ez Európai Unión belül, mind a szomszédos országok viszonylatában.

A Bizottság előzetes elemzései alapján a javasolt intézkedések kedvező gazdasági hatást fognak kiváltani az ágazatban, és elő fogják segíteni az újszerű vezeték nélküli szolgáltatások bevezetését. Az ágazati előrejelzések szerint a vezeték nélküli szolgáltatások ágazatában Európában a következő öt év során összesen akár 40%-kal is csökkenhetnek a hálózatok kiépítésére és üzemeltetésére fordított kiadások.

A GSM-irányelv hatályon kívül helyezésére irányuló javaslatot még jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának. A határozat pusztán a Bizottság formális jóváhagyását igényli. A várakozások szerint az év végéig mindkét jogszabály hatályba léphet.

Háttér:

A Bizottság mai javaslata abba a nagyobb intézkedéscsomagba illeszkedik, amely az uniós távközlési szabályozás reformjának fontos építőköveként a rádióspektrum rugalmasabb használatát célzó, „A vezeték nélküli elektronikus hírközlés gyors frekvenciához férése a rugalmasság növelésével” című bizottsági közleményben részletesen is kifejtett bizottsági stratégia megvalósítását szolgálja. A ma nyilvánosságra hozott javaslatok azzal, hogy a korszerű mobilhírközlési szolgáltatások bevezetésének elősegítése érdekében kiigazítják a szabályozási környezetet, hozzájárulnak az információs társadalommal és a médiával összefüggő szolgáltatások nyitott és versenyalapú belső piacának létrehozására és fenntartására irányuló, minden európai polgár javát szolgáló i2010 kezdeményezés célkitűzéseinek valóra váltásához.