Az adatvédelmi biztos és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa közös nyilatkozatot adott ki a nagyszámban felbukkanó megbélyegzésre, kirekesztésre alkalmas internetes tartalom miatt.

„A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelezettsége”. Az Alkotmány ezen rendelkezése alapján, valamint kiemelten az emberi méltósághoz fűződő jog védelme érdekében az állampolgári jogok őreiként a közvéleményhez fordulunk:

Hivatalunkhoz érkezett bejelentés alapján szereztünk tudomást arról, hogy az interneten több, megbélyegzésre, kirekesztésre alkalmas honlapot, klipet hoztak nyilvánosságra. Az összeállítások gyűlölet keltésére alkalmasak, melyek alkalmasint megbotránkoztató jelleggel becsmérlik a kipécézett csoportot pl. a cigány vagy zsidó kisebbséghez tartozókat, illetve kisebbséghez tartozónak tartott közismert személyeket.

Nyomatékkal felhívjuk a figyelmet arra, hogy sem a véleménynyilvánítás szabadsága, sem semmilyen más jog vagy érdek nem igazolhatja az ilyen megnyilvánulásokat, még akkor sem, ha az érintett közszereplése során maga hozott nyilvánosságra személyére vonatkozó különleges adatot tartalmazó információt (pl. származásra, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, vallásos meggyőződésre, szexuális életre, kóros szenvedélyre stb.).
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a jogsértéseknek személyiségi jogi és büntetőjogi következményei is lehetnek.

Alkotmányunk szerint minden személy számára biztosítottak az emberi és állampolgári jogok, bármely megkülönböztetés nélkül.
Minden állampolgár figyelmét felhívjuk az Alkotmány és a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására.

Mélyen elítéljük a gyűlölet keltésére alkalmas megbélyegző, kirekesztő megnyilvánulások minden formáját.