Címke: gyűlöletbeszéd

Megsértette a romániai magyarok emberi méltóságát a román államfő – Gyűlöletbeszédért bírságolta meg a diszkriminációellenes tanács

Megsértette a magyar nemzetiségű román állampolgárok emberi méltóságát Klaus Iohannis román államfő, amikor magyar nyelvű köszöntéssel gúnyolódva Erdély kiárusításával vádolta meg szociáldemokrata ellenfeleit – állapította meg szerdai határozatában az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD).

Mulasztás és alulminősítés – avagy a gyűlölet-bűncselekmény megállapításának dilemmái

Az írás bemutatja az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények, az ún. gyűlölet-bűncselekmények beazonosításával és felderítésével kapcsolatos gyakorlati problémákat néhány, az évek során előforduló és a sajtóban nagyobb visszhangot kapott eset kapcsán. A Szerző a nyomozás, a felderítés és a cselekmény minősítésének vezérfonalai mentén és egy „klasszikus” gyűlölet-bűncselekményi tényállás, a közösség tagja elleni erőszak segítségével vizsgálja meg azokat a mulasztásokat és téves megállapításokat, melyek gyakran a jogkövetkezmények elmaradásának súlyosságát vonták maguk után. A szöveg külön foglalkozik néhány elhatárolási kérdéssel is, mely iránytűként szolgálhat a gyakorlatban történő beazonosítás akadályainak leküzdésében. A Szerző törvényszéki titkár. Letöltés

A fiatalkori bűnözés a gyűlölet-bűncselekmények tükrében

A dolgozatban az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos problémákat, a joggyakorlat neuralgikus pontjait térképezi fel a Szerző, kifejezetten a fiatalkorú sértettek, illetve elkövetők vonatkozásában. A hazánkban egyre gyakoribb bűncselekményi kör a fiatalkorúakat halmozottan hátrányosan érinti, elkövetői szempontból, mert súlyos lelki traumák feldolgozatlansága állhat a háttérben, míg sértetti szemszögből a különösen traumatizáló hatás miatt. A dolgozat nem csak a magyarországi hatályos joggyakorlat fogalmi és gyakorlati nehézségeit foglalja össze, hanem mindezek szociológiai hátterét is. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Internetes nyomozók ál-felhasználói néven az online gyűlöletkeltés ellen – A franciák törvényben szigorítanák az szolgáltatók felelősségét

A francia kormány hétfőn bemutatta az antiszemitizmus és rasszizmus elleni új programját, amely elsősorban a világhálón terjedő gyűlöletkeltés megfékezésére irányul az internetes szolgáltatók nagyobb felelősségvállalásának törvénybe iktatásával. Párizs célja, hogy a hazai törvény után európai szintű szabályozás szülessen a kérdésben.

Biztonságos internet! – Határozott uniós fellépés a jogellenes online tartalmak ellen – Bizottsági intézkedések

A jogellenes online tartalmak elleni fellépésről szóló, 2017. szeptemberi közleményében az Európai Bizottság ígéretet tett arra, hogy figyelemmel kíséri a jogellenes online tartalmak elleni fellépés terén tett előrehaladást, és értékelni fogja, hogy szükség van-e további intézkedésekre az illegális online tartalmak gyors és proaktív felismerésének és eltávolításának biztosítása érdekében, ideértve a meglévő szabályozási keret kiegészítésére irányuló lehetséges jogalkotási intézkedéseket is.