Címke: gyűlöletbeszéd

Mulasztás és alulminősítés – avagy a gyűlölet-bűncselekmény megállapításának dilemmái

Az írás bemutatja az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények, az ún. gyűlölet-bűncselekmények beazonosításával és felderítésével kapcsolatos gyakorlati problémákat néhány, az évek során előforduló és a sajtóban nagyobb visszhangot kapott eset kapcsán. A Szerző a nyomozás, a felderítés és a cselekmény minősítésének vezérfonalai mentén és egy „klasszikus” gyűlölet-bűncselekményi tényállás, a közösség tagja elleni erőszak segítségével vizsgálja meg azokat a mulasztásokat és téves megállapításokat, melyek gyakran a jogkövetkezmények elmaradásának súlyosságát vonták maguk után. A szöveg külön foglalkozik néhány elhatárolási kérdéssel is, mely iránytűként szolgálhat a gyakorlatban történő beazonosítás akadályainak leküzdésében. A Szerző törvényszéki titkár. Letöltés

A fiatalkori bűnözés a gyűlölet-bűncselekmények tükrében

A dolgozatban az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos problémákat, a joggyakorlat neuralgikus pontjait térképezi fel a Szerző, kifejezetten a fiatalkorú sértettek, illetve elkövetők vonatkozásában. A hazánkban egyre gyakoribb bűncselekményi kör a fiatalkorúakat halmozottan hátrányosan érinti, elkövetői szempontból, mert súlyos lelki traumák feldolgozatlansága állhat a háttérben, míg sértetti szemszögből a különösen traumatizáló hatás miatt. A dolgozat nem csak a magyarországi hatályos joggyakorlat fogalmi és gyakorlati nehézségeit foglalja össze, hanem mindezek szociológiai hátterét is. A Szerző bírósági titkár. Letöltés