Első ízben vontak vissza szabálytalanság miatt egy teljes támogatási összeget a Regionális Fejlesztés Operatív Program pályázatain. A megbüntetett cég az Irányító Hatóság közlése szerint több szabálytalanságot is elkövetett, a legsúlyosabb talán az, hogy nem kötöttek munkaszerződést az ügyfeleikkel.

A kérdéses vizsgálatot még tavaly január 24-én indították a Savorrengi Sansa Esély a Roma Gyerekeknek Egyesület “Roma évtized Facilitátorok képzése és foglalkoztatása” című projekt ellen, mert úgy látták, hogy az több, a szerződésben foglalt feltételt nem tartott be – közölte a ROP Irányító Hatóság. Az ellenőrzés során a következő hat szabálytalanságra bukkantak:

  • a cselekvési és ütemtervben vállaltaktól eltérően a képzéseket még egyetlen közösségfejlesztő (facilitátor) sem fejezte be, holott már ezek képzés utáni foglalkoztatásának is meg kellett volna kezdődnie.
  • a közösségfejlesztőkkel nem kötöttek munkaszerződést, ezáltal a program foglalkoztatási jellege nem biztosított
  • a támogatásban részesülő partnerek a partnerségi megállapodásban foglalt kötelezettségeiknek csak részben tettek eleget. Ugyanakkor a három partnerből kettő már hivatalosan jelezte kiválási szándékát.
  • az intézkedés célja (a munkanélküliek rész, vagy teljes munkaidős foglalkoztatása) a megtett lépésekkel (együttműködési megállapodásokkal) nem valósul meg, nem létesül munkaviszony.
  • a helyszínen nem álltak rendelkezésre megfelelően a könyvelési dokumentumok, a bemutatott könyvelés alapján pedig nem voltak ellenőrizhetőek a kifizetési folyamatok és a pénzfelhasználás
  • a kedvezményezettek – a korábbi felszólítások ellenére – továbbra is rendkívül hiányosan készítették el a jelentési dokumentumokat, amelyek több ellentmondást tartalmaztak.

Mivel az előbbiek kimerítik a szerződésszegés fogalmát, a cég ráadásul azon pénzek egy részével sem tudott elszámolni, melyet előlegként vett fel, az Irányító Hatóság megvonta tőlük a további támogatásokat. Az egyesület ezen kívül a hatályos jogszabályoknak megfelelően kénytelen lesz az előleget is visszafizetni.