A Magyar Bíróképző Akadémia együttműködve a Német Alapítvánnyal és a Budapesti Fórummal 2007. szeptember 10-11-én nemzetközi konferenciát rendezett „A Bírák képzéséről és továbbképzéséről az EU-jogban, különösen az új és a jövőbeni tagállamokban” – címmel.

Az eseményt Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke nyitotta meg. A 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott országok közül Magyarország elsőként számolhat be arról, hogy rövid idő alatt kellett a teljes bírói kart a közösségi jognak a hazai joggal párhuzamosan történő alkalmazására átképezni, emellett Lomnici Zoltán üdvözölte azt a tényt is, hogy e rangos eseménynek hazánk adhat otthont. A most megrendezésre került konferencia legfőbb célja, ezeknek a tapasztalatoknak az átadása, megvitatása a jövőben csatlakozni kívánó országok részére. A 14 ország – Lengyelországtól Macedónián át Ukrajnáig – részvételével zajló kétnapos tanácskozáson olyan neves a közösségi jogban járatos szakértők tartanak előadásokat, akik az igazságügyben dolgozók továbbképzését gyakorlati példákon keresztül mutatják be. A többi között erre vállalkozik Matthias Weckerling, a Német Alapítvány igazgatója, Ernst Merz, az EUROJUST adminisztratív igazgatója és Wolfgang Heusel, az Európai Jogakadémia igazgatója.

A tudományos igényű konferencia fő célja a tapasztalatok és munkamódszerek átadása, az igazságügyi együttműködés gyakorlatának erősítése, személyes kapcsolatok, barátságok kialakítása és nem utolsó sorban hazánk igazságszolgáltatásának megismertetése a világgal.