Az európai játékvisszavonások után az Európai Parlament a játékok biztonságáról szóló irányelv mielőbbi felülvizsgálatát, hatékonyságának fokozását követeli. A képviselők betiltanák a veszélyes anyagokat tartalmazó játékokat, és pontos tájékoztatást várnak el az egyes termékek eredetéről.

Az EP-képviselők szerdán 660-18-7 arányban állásfoglalást fogadtak el a termék- és játékbiztonságról.

A Mattel amerikai játékgyártó cég mintegy 21 millió, Kínában gyártott termékét kényszerült bevonni idén augusztus óta. A veszélyesnek minősített játékok egyrészt túl sok ólmot, másrészt könnyen leváló mágneses alkatrészeket tartalmaztak.

Az ügy kapcsán Meglena Kuneva, uniós fogyasztóvédelmi biztos szeptember 12-én számolt be az EP belső piaci szakbizottságának, a fogyasztóvédelmi rendszer általános felülvizsgálatát ígérve. Az EP mostani plenáris vitájában Günter Verheugen iparügyi biztos azt mondta, garantálja, hogy a képviselők kérésének megfelelően a Bizottság még az év végéig benyújtja a játékok biztonságáról szóló irányelvet módosító javaslatát.

A játékvisszahívások a képviselők szerint „tudatosították a problémát, hogy a termékharmonizáció és az uniós szintű piacfelügyeleti rendszer ellenére is folytatódik a nem biztonságos játékok gyártása, importálása és forgalomba hozatala az EU piacán”.

A szöveg emlékeztet: „2006-ban a felderített nem biztonságos termékek 48 százaléka Kínából származott, és 17 százaléka azonosítatlan eredetű volt”.

Az EP a játékok biztonságáról szóló irányelv felülvizsgálata során konkrét, eredményes és hatékony termékbiztonsági intézkedések bevezetését szorgalmazza. Eszerint a Bizottságnak javaslatot kellene tennie egyes veszélyes vegyi anyagok – így valamennyi 1-es, 2-es és 3-as kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy a reprodukciót károsító anyag és egyéb, hasonlóan magas kockázatú toxikus anyag – teljes körű betiltására.

A képviselők azt kérik a Bizottságtól, biztosítsa, „hogy a CE-jelölés garanciát jelentsen az EU műszaki jogszabályainak való megfelelésre”.

Az EU korábban létrehozta a RAPEX (Community Rapid Information System – Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer) elnevezésű sürgősségi riasztórendszert, amely biztosítja, hogy a veszélyes termékekkel kapcsolatos információkról valamennyi tagállam és az Európai Bizottság is mielőbb értesüljön. Az EP most a RAPEX hatékonyságának növelését kéri, hogy „a tagállamok a jövőben képesek legyenek a lehető legtöbb nem biztonságos termék felderítésére és a piacról való kivonására vagy visszahívására”.

A parlament „úgy véli, a fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy ismerjék az EU-ba behozott termékek eredetét, és a felügyeletet gyakorló hatóságoknak rendelkezniük kell a termékek származásának nyomon követéséhez szükséges információkkal”.

A képviselők az EU-tól szorosabb együttműködést várnak harmadik országok, főleg Kína fogyasztóvédelmi hatóságaival.