Elfogadta az Országgyűlés a szabálysértésről szóló törvény módosítását, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényjavaslatot. A digitális tv 2011-ig, digitális rádió 2014-ig indul be.

Az Országgyűlés elsöprő többséggel, 360 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – fogadta el a műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007-es és az 1996-os médiatörvény módosítását.

Az új jogszabály szerint a korábban meghatározottnál 14 hónappal később, a jövő év utolsó napjáig kell kiírni az első digitális televíziós továbbító csatorna (multiplex) működtetési pályázatát. A törvény szerint legkésőbb 2011 júniusában leállítják az analóg televíziós sugárzást.

A rádiós digitális átállás dátumául 2014. december 31-t határozza meg a törvény, rögzítve azonban, hogy “az átállás csak akkor lehetséges”, ha a közszolgálati adók a lakosság legalább 94 százalékát elérik, és a lakosság háromnegyede rendelkezik digitális vevőkészülékkel.

Az Országgyűlés döntése értelmében a parlament kéri a köztársasági elnököt a törvény sürgős kihirdetésére. A jogszabály az ezt követő 15. napon lép hatályba.

Hétfőn a parlament megszavazta az Országos Rádió és Televízió Testület 2008-as költségvetését. Eszerint a testület nyolcmilliárd forintból gazdálkodhat jövőre, ebből az ORTT költségvetésének bevételi oldala 1,5 milliárdot, a költségvetésen kívüli bevételi előirányzata több mint 6,5 milliárd forint. A törvény szerint a Műsorszolgáltatási Alap 2008-as költségvetése több mint 31 milliárd forint lesz.

A parlament elfogadta a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló országgyűlési határozatot. E szerint a hadsereg összlétszáma mintegy 24 ezer fő, ebből 5.350 tiszt és 7.950 tiszthelyettes van, a legénységi állománynak 7.100 katona a tagja.

A képviselők egyhangúlag – 365 igen szavazattal – elfogadták a házszabályról szóló országgyűlési határozat módosítását. Az ötpárti javaslat számos, több éve húzódó mulasztásos alkotmánysértést orvosol, például a parlamenti frakciók és a bizottságok alakításának, illetve megszűnésének szabályait, a független képviselők jogosítványait, a hozzászólások rendjét és az időkereteket, továbbá a parlamenti közvetítéseket. A módosítás szerint képviselőcsoportot legalább tíz országgyűlési képviselő alakíthat.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényjavaslat Gyurcsány Ferenc miniszterelnök közélet megtisztítását célzó javaslatcsomagjának része.

Az elfogadott előterjesztés a hatályos szabályok szerinti vagyonnyilatkozatra kötelezett kört nem változtatja meg érdemben, a jogszabály a közszolgálatban állókra, továbbá a közpénzek elosztásával és felhasználásával kapcsolatos tevékenységet folytató személyekre vonatkozik, ezen túl kiterjed az ügyészekre és a közjegyzőkre is.

Az elfogadott előterjesztés meghatározza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének következményeit, továbbá a vagyongyarapodási vizsgálat menetét. A törvény minősített többséget igénylő részét 357 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadták el a képviselők, míg az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 352 igen szavazattal, 3 ellenében, tartózkodás nélkül szavazta meg az Országgyűlés.

Elfogadták a képviselők a Magyarország és Ukrajna közötti kishatárforgalom szabályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot; ezt a jogszabályt 328 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül fogadták el. A törvény értelmében a Kárpátalján élő magyar nemzetiségűek többségének egyszerűsödne Magyarországra történő beutazása a Magyar Köztársaság schengeni egyezményhez történő csatlakozása után. Az Országgyűlés a jogszabály sürgős kihirdetését is kéri a köztársasági elnöktől.

Ugyancsak megszavazták a képviselők a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, illetve a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvény módosítását, amit az emberi jogi bizottság kezdeményezett.

E jogszabály elfogadása azt teszi lehetővé, hogy a 2005-ben született kisebbségi törvény ellentmondó rendelkezései megszűnjenek, így a kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervként történő gazdálkodásának feltételeit 2008. január 1-jétől kell biztosítani. A törvényt 334 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadták el a képviselők.

Személyi kérdésekről is határoztak a képviselők: a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnökévé Balassa Ákost választották 351 igen szavazattal, 1 ellenében, 1 tartózkodással.