A Központi Igazságügyi Hivatal a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése és az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján pályázatot hirdet az Igazságügyi Hivatalban 50 ügyvéd részére büntető ügyekben közvetítői tevékenység végzésére.

Közvetítőnek az az ügyvéd és európai közösségi jogász pályázhat, aki az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény alapján ügyvédi tevékenységet végezhet és e tevékenységét nem szünetelteti, továbbá megfelel a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. §-ában meghatározott képesítési követelményeknek. Pályázhat az az ügyvédi iroda is, ahol legalább egy ügyvéd a fenti kritériumoknak megfelel. Előnyt jelent a bármely jogterületen szerzett és igazolt közvetítői és facilitációs tapasztalat.

A pályázati kiírás melléklete megyei (fővárosi) bontásban sorolja fel a megpályázható közvetítői státuszokat. Egy ügyvéd több státuszra is pályázhat, de sikeres pályázat esetén ezek közül egy megye (főváros) területén folytathat közvetítői tevékenységet.

Sikeres pályázat esetén az Igazságügyi Hivatal a pályázóval egy éves határozott idejű, de közös megegyezéssel meghosszabbítható szerződést köt közvetítői tevékenység ellátására büntető ügyekben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 30. (Személyes benyújtás esetén 2008. április 30. 16 óra).

A pályázatot az Igazságügyi Hivatal Titkárságához (1145 Budapest, Róna u. 135.) kell személyesen, vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban „Pályázat büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység ellátására” szöveg feltüntetésével benyújtani.

A pályázathoz a következő dokumentumok csatolása szükséges:

  • kitöltött és aláírt pályázati adatlap (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, ügyvédi igazolvány száma, levelezési címe, melyik területi kamara tagja, ha európai közösségi jogászként nem tagja a területi kamarának, illetve, hogy melyik megyében kíván közvetítőként tevékenykedni),
  • ügyvédi igazolvány fénymásolata,
  • kamarai igazolás arról, hogy a jelentkező (ügyvédi irodánál a közvetítői tevékenységet személyes közreműködéssel végző ügyvéd) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, illetve ügyvédi tevékenységét nem szünetelteti,
  • ügyvédi iroda jelentkező esetén az alapító okirat másolata,
  • az 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. §-ában meghatározott képesítést igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolata,
  • szakmai önéletrajz és motivációs levél,
  • ha van közvetítői, facilitációs tapasztalat, az ezt igazoló dokumentum másolata.

A pályázókat az Igazságügyi Hivatal személyesen is meghallgathatja.

Azon jelentkezők pályázati anyagát, akikkel az Igazságügyi Hivatal nem köt szerződést, visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 10. napja.