Az Országgyűlés tavalyi döntésének megfelelően a cégeljárás többlépcsős „elektronizálása” fontos mérföldkőhöz érkezik azzal, hogy 2008. július 1-jével kizárólagossá válik az elektronikus cégbejegyzés (változásbejegyzés).

A cégalapítás és a változásbejegyzés elektronikus formáj azonban nem új jogintézmény, hanem olyan egyszerű, gyors, költségkímélő forma, aminek köszönhetően nőhet Magyarország versenyképessége, az ország gazdasági vonzereje.

A leghaladóbb nemzetközi normákhoz, vagyis az egy óra alatt megvalósuló cégbejegyzéshez történő felkészülés a Cégtörvény módosításának elfogadása óta zajlik. Ebben a munkában a cégeljárás közszolgáltatásának biztosításában felelősséget viselő cégbíróságok, ügyvédek, jogtanácsosok, közjegyzők, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, illetve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a szükséges jogszabályi és technikai feltételek biztosítása érdekében megvalósult együttműködése példaértékűnek tekinthető.

A tárca elvégezte az elektronikus cégeljárás kizárólagossá tételéhez szükséges összes jogszabály megalkotását, módosítását. Külön kiemelendők e körben a Cégtörvény további pontosításai, továbbá az intelligens bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatvánnyal, és a bírósági ügyviteli szabályzattal kapcsolatos miniszteri rendeletek.

Az e-tértivevény törvény szakmai előkészítése jelenleg is folyik a tárcánál. A törvény az eredeti koncepciót túllépve nem csupán a cégeljárás elektronizálásához nyújt segítséget, hanem az egyéb hivatalos eljárásokra kiterjedően is, általános jelleggel rendezi az elektronikus kézbesítés kérdését. Az e-tértivevény törvény elfogadása ugyanakkor nem képezi feltételét a kizárólagos elektronikus cégeljárás bevezetésének, tekintettel arra, hogy az Országgyűlés jelenleg tárgyal egy, eljárási törvényeket módosító törvénycsomagot, amely megoldja az elektronikus kézbesítés kérdését az e-tértivevény törvény hatályba lépéséig is.

Az elektronikus cégeljárásban használandó intelligens nyomtatványokat az erre a célra kifejlesztett, bármilyen, a piacon jelenleg is elérhető nyomtatvány-kitöltő program segítségével ki lehet majd tölteni. Sok ügyvédi iroda már ma is napi rendszerességgel dolgozik ilyen programmal. Mindazonáltal a tárca honlapján hamarosan elhelyezésre kerül egy díjmentesen, bárki által, korlátlan mennyiségben letölthető és korlátozás nélkül használható nyomtatvány-kitöltő program.

Annak érdekében, hogy a kizárólagos elektronikus cégeljárás 2008. július 1-jei megvalósulásával kapcsolatosan, a minden igényt kielégítő zökkenőmentes szolgáltatásnyújtáshoz szükséges technikai fejlesztéseknek ne legyen akadálya – a cégbíróságok fejlesztési igényeinek felmérését követően – a Kormány külön 60 millió forintot biztosított a szükséges beszerzésekre. E beszerzések folyamatban vannak, a technikai felkészülési folyamat során pedig az infrastruktúra tesztelését is rendszeresen végzik az együttműködők. Az eddigi tesztek – a technikai gyorsítási igények pontosítása mellett – biztatóak.