Több százezer adózót tájékoztat a következő napokban az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a TEÁOR és a szakmakód struktúra változásról. Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete következtében ugyanis 2008. január 1-jétől a TEÁOR és a szakmakód struktúra jelentősen megváltozott. A tevékenységi besorolások módosítását az adminisztratív nyilvántartásokban 2008. július 1-ig át kell vezetni.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal majdnem 270 ezer társas vállalkozást, illetve több mint 135 ezer egyéni vállakózót és egyéni vállalkozó igazolványhoz nem kötött adóköteles tevékenységet adószám birtokában végző magánszemélyt értesít a változás-bejelentési kötelezettségükről.

Az átsorolások megvalósítását nehezíti az a tény, hogy a TEÁOR ’08 és szakmakód ’08 jegyzékek struktúrája lényegesen eltér az eddigiektől, ezért az esetek mintegy felében nem végezhető el automatikus átsorolás, így a gazdasági szervezetek és a magánszemélyek többségét csak megkérdezésük útján lehet helyesen besorolni.

A tevékenységi körök esetében például az eddigi „5262 Piaci kiskereskedelem” tevékenységi kör, a TEÁOR ’08 szerinti 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme, 4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme és a 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme tevékenységi köröknek felel meg.

A szakmakódok esetében például az eddigi „011303 Gyümölcstermelés” a szakmakód ’08 szerint 012201 Trópusi gyümölcs termesztése, 012301 Citrusfélék termesztése, 012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése 012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése szakmakódoknak felel meg.

A TEÁOR és szakmakód változással érintett adózok a változás-bejelentést a 2008. január 1.- 2008. július 1. közötti, féléves időszakban, írásban terjeszthetik be az állami adóhatósághoz. A változás-bejelentés illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes eljárás.

Ha valaki azonban elmulasztja a határidőn belül bejelenteni a változást, akkor a késedelmes változás-bejelentés a társas vállalkozások esetén 500 ezer forint, egyéni vállalkozók és egyéni vállalkozó igazolványhoz nem kötött adóköteles tevékenységet adószám birtokában végző magánszemélyek esetén 200 ezer forint mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.

A TEÁOR és szakmakód jegyzék változásával kapcsolatban a részletes tájékoztató és a teljes fordítókulcs a www.apeh.hu honlapról a KSH honlapjára mutató linkről indulva, vagy közvetlenül a www.ksh.hu Szolgáltatások/Osztályozások (SZJA,TEÁOR,stb.) menüpontjából letölthető.