Sérült Vajnai Attila szabad véleménynyilvánításhoz való joga, amikor önkényuralmi jelkép használatának vétsége miatt a Fővárosi Bíróság 2005-ben elmarasztalta – az Emberi Jogok Európai Bíróságának június 17-én meghozott, de csak kedden közzétett döntéséről a politikus által alelnökként irányított Magyarországi Munkáspárt 2006 tájékoztatott.

A strasbourgi bíróság elfogadta azt a kérelmezői álláspontot, hogy a vörös csillag nyilvános használata politikai véleménynyilvánításnak tekintendő. A bíróság megállapította, hogy a vörös csillag sokrétű jelentéstartalommal bír. Egyes jelképek által megjelenített eszmék propagálásának tilalma elfogadható lehet demokratikus társadalmakban, azonban az adott szimbólum használatának általános tiltása a szólásszabadság aránytalan korlátozását jelenti” – áll a párt közleményében.

Hozzáteszik, a politikus a jogerős büntetőítélettel szemben felülvizsgálati kérelemmel élhet a hazai bíróság előtt, és megemlítik azt is: Vajnai Attilát hasonló tényállás alapján a Fővárosi Bíróság idén júniusban jogerősen ismét elmarasztalta, ezért a baloldali politikus új kérelmet nyújt be Strasbourgban.

Köszönetüket fejezve ki mindazoknak, aki “szolidaritásukkal segítették az emberi jogok érvényesítését ebben az ügyben”, jelzik, hogy a napokban levélben fordulnak Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz és Szili Katalin házelnökhöz. „Reméljük, hogy minél hamarabb törölni lehet az emberi jogokat sértő törvényi paragrafust” – írják.

Részletek említése nélkül kitérnek arra is: információik szerint az ítélet után “szélsőjobboldali szervezetek provokációkra készülnek”.

Vajnai Attila közölte: a döntésről – amelyet a bírói fórum a nap folyamán saját internetes oldalán is közzétesz – Strasbourgban tevékenykedő jogi képviselőjük tájékoztatta.

Ugyanúgy csak politikai rendezvényeken tartom fontosnak e jelkép megjelenését ”- mondta a politikus arról, mik a verdikt mindennapokban megjelenő következményei. Szavai szerint a döntéssel egy 15 éves, törvénytelen állapot felszámolása kezdődik meg.