A 25/2006 (V. 18.) IM rendelet alapján elektronikus cégeljárás esetén az illetéket és a költségtérítést kizárólag elektronikusan lehet megfizetni. A fizetésre a bejegyzési kérelem benyújtása előtt kerülhet sor, a Ctv. 37. § (4) bekezdés szerint.

A kérelemhez a Magyar Államkincstár által megküldött illetékbefizetés és költségtérítés befizetési igazolásokat kell mellékelni.

Az igazolásokat a 2009 februárjától közvetlenül a Magyar Államkincstártól kell igényelni az illetekigazolas@allamkincstar.gov.hu e-mail címről.

Az igénylés, befizetés menete:

  • Igazolási kérelem küldése a Magyar Államkincstárhoz
  • Az illeték és a költségtérítés megfizetése
  • A kincstár megküldi a fizetési igazolásokat

illetékbefizetési igazolási kérelem

költségtérítési igazolási kérelem

Az illetékbefizetési igazoláskérelem tartalmazza:

  • egyedi ügyazonosító számot
  • a kedvezményezett nevét és számlaszámát (az illetékes cégbíróság Magyar Államkincstárnál vezetett illeték bevételi számla számát és tulajdonosának ne­vét)
  • az illeték összegét

A Magyar Államkincstár a teljes körű tájékoztatás érdekében a honlapján naponta közzéteszi a cégbírósági eljárási illetékek és a költségtérítések jóváírásai adatait.

A tájékoztató cégbírósági számlánként tartalmazza a Kincstár könyvelési dátumát, ügyazonosító számot (ha van), a befizető nevét, a befizetett összeget. Ezekre az adatokra vonatkozó keresési lehetőséget biztosítottuk.

A tévesen utalt, illetve a fel nem használt összegekre vonatkozó visszatérítési igényekkel a székhely szerint illetékes cégbíróságot és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, illetve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot kell írásban megkeresni.

1. „Cégbírósági számlára befizetett összeg visszaigénylése (10032000–0101XXXX)

Az illetékes cégbíróság igazolást ad ki a számlára érkezett fel nem használt (tévesen utalt) összegről, majd a cégbírósági igazolással az illetékes APEH RIG illeték főosztályát kell felkeresni” („ A fel nem használt illetékről a cégbíróság a 25/2006. IM rendelet 9 § szerint papíralapú igazolást állít ki. Ezzel az igazolással az ügyfélnek a rendelet 3 § szerint az APEH Illetékhivatalához kell fordulnia.”)

2. „IRM számlára befizetett összeg visszaigénylése (10032000–01810039)

Elektronikus úton a költségtérítés visszaigénylési kérelmet az IRM e-mail címére (szolgálat@im.e-cégjegyzék.hu) kell megküldeni, aláírt e-aktában, céginformáció kérés sémával (ugyanis az informatikai vizsgálatot ezekre a kérelmekre is elvégzi a rendszer), illetve levélben lehet kérni a minisztériumtól.

Az igazolás kérelmekkel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető felvilágosítás:

06–1–452–2910 (1. menü)

06–20–881–9535

06–30–344–0045

06–70–460–9005

Kapcsolódó anyagok:

Költségtérítési igazolás kérelem

Illetekbefizetesi igazolás kérelem

Tájékoztató a cégbírósági és az IRM számlákra érkezett átutalásokról