Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény értelmében 2024. január 1-től megszűnik a bírósági eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetésének lehetősége. A bírósághoz fordulás alapvető jogának biztosítása érdekében a bírósági eljárásban elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett felek az eljárási illetéket a továbbiakban készpénz-átutalási megbízással, azaz úgynevezett sárga csekken is megfizethetik.

2024. január 1-től a bírósági eljárási illeték elsősorban a következő módokon lesz megfizethető: a Bírósági Fizetési Portálról indított utalással, EFER-számla közbeiktatásával (EFER – Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer), vagy közvetlen banki átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással, azaz úgynevezett sárga csekken. Ez utóbbi lehetőséget kizárólag a bíróságok elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelei, azaz a bíróságok előtt jogi képviselő nélkül eljáró nem gazdálkodó szervezetek, úgymint természetes személyek, egyesületek, társasházak stb. választhatják.

A készpénz-átutalási megbízás, azaz a sárga csekk közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljáró bíróság és az illetékfizetésre kötelezett fél nevét, valamint a bírósági ügyszámot. Ez utóbbit abban az esetben, ha (már) ismert. Az illeték megfizetését igazoló feladóvevényt a félnek az illetékköteles irathoz kell csatolnia.

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő kerületi bíróságokon sárga csekket a biztonsági szolgálatokon (portákon), kezelőirodákban, illetve ahol van, ott az ügyfélpontokon, ügyfélközpontokban, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság érkeztetőirodájában kérhetnek az ügyfelek.