Lemondott az Ügyfélkaput üzemeltető állami cég vezérigazgatója, miután a kormányzati portálon emberi mulasztás miatt bizalmas személyes adatok kerülhettek illetéktelen kezekbe – közölte Baja Ferenc infokommunikációért felelős kormánybiztos, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára keddi sajtóértekezletén.

Az Ügyfélkapu az állampolgárok egységes ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, amelyen keresztül elérhetők a magyar közigazgatás elektronikus szolgáltatásai.

A 2005. április 1-jén elindult Ügyfélkapu egykapus megoldással biztosítja a közigazgatási ügyet intézni kívánók azonosítását, valamint az elektronikusan igénybe vehető szolgáltatások elérését. Az Ügyfélkapunak jelenleg közel 700 ezer regisztrált felhasználója van, akik közül legtöbben az adó- és járulékbevalláshoz kapcsolódó szolgáltatást használják. A rendszerben december közepéig mintegy 38 millió dokumentum került továbbításra.

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti. Személyes ügyfélkapu nyitásához regisztrációs eljárás szükséges, amelyet az ügyfél kezdeményez bármelyik okmányirodában. Az okmányirodai regisztráció során az ügyfélnek igazolnia kell személyazonosságát, és aláírásával hozzá kell járulnia adatainak kezeléséhez. Az első személyes ügyfélkapu létrehozása ingyenes.

A személyes ügyfélkapu létrehozása még nem jelenti a portálon elérhető szolgáltatás igénybevételét is, az csupán a “kapu” ezekhez. A közigazgatás internetes szolgáltatói – például az APEH – szolgáltatásaikkal az “Ügyfélkapu mögött” várják internetes ügyfeleiket.

Az Ügyfélkapu segítségével eleget lehet tenni a jogszabályok által elrendelt adóbevallási kötelezettségeknek. Az internetes okmányirodában lehetőség nyílik hatósági ügyek elektronikus előkészítésére és néhány ügy teljes elektronikus ügyintézésére, ezen kívül időpontot lehet foglalni különböző közigazgatási szerveknél (például okmányirodánál).

A teljes, elektronikus ügyintézésbe bevont ügytípusok (az okmányirodában történő személyes megjelenés nélkül intézhető): lakcímigazolvány pótlása, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély pótlása, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának pótlása, hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozói igazolványról, adatszolgáltatás letiltása a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.

Előkészíthetők egyes lakcímváltozást, lakcímigazolványt, egyéni vállalkozói igazolványt, anyakönyvet, gépjárművezetői engedélyt járműkísérőlapot, mozgássérültek parkolási igazolványát és gépjárműigazgatást érintő ügyintézések.

Az e-felvételi szolgáltatással a felhasználók interneten jelentkezhetnek a felsőoktatási intézményekbe. Az elektronikus formában benyújtott jelentkezés teljes mértékben egyenértékű a “hagyományos” (papír alapú) jelentkezéssel.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) is nyújt TAJ-alapú elektronikus szolgáltatásokat: az ügyfeleknek lehetőségük nyílik a TAJ-szám érvényességének ellenőrzésére, a biztosítotti jogviszony és a betegéletút lekérdezésére.

Az Ügyfélkapu fejlesztése januárban kezdődött meg csaknem ötmilliárd forintos uniós finanszírozással; a rendszer megbízhatóságának növelését és ügyfélbarát jellegének erősítését célul kitűző projekt eredményeként decemberben kezdi meg működését az “Ügyfélkapu 2”. A cél az, hogy a szolgáltató rendszer 5-10 éven belül lefedje az aktív állampolgárok teljes ügyintézését.