A 09B400-as Adatlapot az illetéktörvény szerint bejelentésre kötelezett személynek kell ingatlan ajándékozása vagy ingatlan visszterhes vagyonszerzés útján történő megszerzése esetén a vagyonszerzést megalapozó okirat ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásával egy időben kitöltve benyújtania.

A 09B400-as nyomtatvány kitöltési útmutatója letölthető→ a Pécsi Ügyvédi Kamara honlapjáról.