A bentlakásos szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló jogszabályok felülvizsgálatát kezdeményezi Szabó Máte általános ombudsman, mert a hatályos szabályozásban a jogbiztonság sérelmét és a diszkrimináció lehetőségét látja – tájékoztatta az Országgyűlési Biztos Hivatala pénteken.

A bentlakásos szociális otthonokban az ellátások önköltségének egy részét az állam fedezi. A fennmaradó rész az úgynevezett intézményi térítési díj, amelyet az ellátásban részesülő a jövedelmének arányában fizet. A korábbi szabályozás lehetővé tette, hogy a díj meghatározásakor figyelembe vegyék az ellátott vagyoni viszonyait is és a díjfizetést a feltételezett gondozási idő alapján bejegyzett jelzáloggal is biztosítsák. A szociális törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet azonban tavaly januártól megszüntette ezt a lehetőséget, és azóta a személyi térítési díj megszabásakor csak a jövedelmi helyzet számít – olvasható a közleményben.

Az ombudsman szerint a változás több problémát is felvet: akinek a személyi térítési díját 2008. január 1. előtt állapították meg, a térítési díj legközelebbi felülvizsgálatáig továbbra is a vagyoni helyzet alapján számított, tehát magasabb összegű díjat köteles fizetni, valamint a díjcsökkentéshez vezető felülvizsgálat csak lehetőség, de nem kötelező.

Szabó Máté – mint írták – visszásnak tartja, hogy az ellátottaknak kedvezőbb rendelkezések alkalmazását a jogszabály a díjcsökkentésben ellenérdekelt fenntartóra bízza, és azt: ugyanolyan jövedelmi, vagyoni viszonyai mellett ugyanazért az ellátásért többet kell fizetnie annak, akinek a térítési díját a jogszabály-módosítás előtt állapították meg és kevesebbet annak, akinél a módosított törvény alapján kalkulálnak.

A biztos szerint ez a szabályozás szempontjából homogénnek tekinthető csoporton belüli önkényes különbségtétel az Alkotmányban tiltott diszkrimináció alkalmazásához vezethet. További gond, hogy a jogszabály nem rendezi a korábban bejegyzett, de a változások miatt fölöslegessé váló jelzálogok sorsát sem.

Mindezek miatt Szabó Máté, aki az ügyben egy panaszbeadvány nyomán indított vizsgálatot, a jogi szabályozás újragondolását kezdeményezte a szociális és munkaügyi miniszternél.