Fel kell lépni a gyermekjogok megsértése, a gyermekmunka és a lányok megbélyegzése ellen, és humanitárius katasztrófák idején is biztosítani kell az oktatást a harmadik országokban az EP szerint. Az EP-képviselők uniós gyermekjogi különképviselő kinevezését is javasolják.

A gyermekjogoknak az EU külső fellépései során történő védelméről szóló jelentést fogadott el az EP.

Naponta közel 30 ezer öt éven aluli gyermek hal meg szerte a világon olyan okok miatt, amelyek megelőzhetőek lennének. Mintegy 72 millió gyermek nem jár iskolába. A közel 2,2 milliárd gyermekből 1,9 milliárdan a fejlődő országokban élnek, és ők teszik ki a rendkívüli szegénységben élő gyermekek 98 százalékát – olvasható a Glenys Kinnock (szocialista, brit) által készített jelentésben.

A gyermekjogok erősebb figyelembevétele

Az EP a gyermekek helyzetének és jogainak erőteljesebb figyelembe vételét szeretné elérni az EU külső fellépései során, és arra kéri az Európai Bizottságot, “dolgozzon ki eljárásokat, referenciaértékeket és mutatókat annak érdekében, hogy a gyermekjogok továbbra is napirenden maradjanak”.

A képviselők a jelentésben sürgetik a tagállamokat, hogy biztosítsák a megfelelő finanszírozást a 2015-re teljesítendő milleniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében 2010-re vállalt kötelezettségeik eléréséhez (miszerint a régi tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük 0,51 százalékát, az új tagállamok pedig 0,17 százalékát fordítják nemzetközi fejlesztésre – a szerk.).

Külön figyelem a leginkább kirekesztett gyermekekre

Az EP-képviselők szerint a külső fellépések során kiemelt figyelmet kell fordítani a leginkább kiszolgáltatott és a társadalom által kirekesztett gyermekekre, így a HIV/AIDS-fertőzött, illetve amiatt árván maradó, a fogyatékkal élő, a migráns, a kisebbségekhez tartozó, a szüleiktől távol, vagy kíséret nélkül lévő gyermekekre, továbbá a törvényt megsértő és a szabadságuktól megfosztott és zárt intézetekbe kerülő gyerekekre is.

Lányok: megbélyegezve, analfabétán

A képviselők szerint nagyobb figyelmet kell fordítani a menekült lányokra és a leányanyákra is, valamint küzdeni kell a társadalmi megbélyegzés jelensége ellen a HIV-pozitív, a nemi erőszak áldozatává vált, vagy nemi erőszak miatt gyermeket szülő, illetve abortuszon átesett lányok esetében. Az EP-képviselők helyi felvilágosító kampányokat is szorgalmaznak annak a tévhitnek a megszüntetésére, amely szerint egy szűzzel való közösülés meggyógyítja az AIDS-et.

Gyermekmunka

Az EP felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy közös módszert a gyermekmunka igénybe vétele nélkül készült unióba importált termékek felcímkézésére. Fokozottabban kell támogatni a tisztességes kereskedelmet, a gyermekmunka nélkül készült termékek eladását, a gyermekmunkára vonatkozó előírásoknak való megfelelést pedig feltételként kell kikötni a közbeszerzési szerződések esetében – teszi hozzá a jelentés.

Oktatás humanitárius katasztrófa idején is

Az EP-képviselők szerint egyetlen gyermeket sem szabad megfosztani az oktatáshoz való alapvető jogától, ezért menetrendet kell kidolgozni az alapfokú oktatás közvetlen és közvetett tandíjainak mielőbbi megszüntetésére. Eközben biztosítani kellene az oktatás színvonalának fenntartását is.

Az oktatást a konfliktushelyzetek és természeti katasztrófák idején is biztosítani kell, ezért azt be kell építeni a humanitárius válaszlépések közé – olvasható a jelentésben.

Alapvető jog az anyakönyveztetés

Az EP szerint a fejlesztési együttműködési programokba fel kell venni a hivatalos anyakönyvi nyilvántartás bevezetésének támogatását, a fejlődő országok egyharmadában ugyanis a gyermekek alig felét anyakönyvezik.

Uniós fellépés a gyermekjogok megsértése ellen

A külső fellépések során az uniónak ösztönöznie kell a nemzetközi gyermekjogi normák betartását, valamint fel kell lépnie a gyermekek jogainak megsértése, különösen a gyermekmunka, a gyermekkereskedelem, és a gyermekkatonák esetén – vélik az EP-képviselők. A harmadik országokkal kötött megállapodásokba minden esetben gyermekjogi záradékot kell beilleszteni – így a jelentés.

Uniós különképviselő a gyermekjogok védelmére

Az EP egy EU-s gyermekjog-védő különképviselő kinevezését javasolja.

A képviselők kérik, hogy az Európai Unió csatlakozzon az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, valamint a többi, a gyermekek jogainak védelméről szóló megállapodáshoz.

A lisszaboni szerződésben egyébként a gyermekek jogainak védelme az EU külpolitikájának külön célkitűzéseként szerepel.