A munkájukat elvesztők lakáscélú hitelére vonatkozó állami készfizető kezességről dönt hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján az Országgyűlés.

A parlament képviselői mandátumigazolással kezdi munkáját: a szocialista Kőhegyi István Zsolt és az MDF-es Dragon Pál teszi le az esküt. Az MSZP-s politikus a január végén elhunyt pécsi polgármester, Tasnádi Péter (MSZP) helyére kerül, míg Dragon Pál a mandátumáról lemondott Boross Péter (MDF) képviselői helyét kapta meg.

A képviselők szavaznak a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó törvényjavaslatról, miszerint készfizető kezességet kap két évig az államtól a havi törlesztés különbözetére az az álláskereső, aki 2008. szeptember 30. után vesztette el munkáját, és vállalja, hogy a lakáskölcsönéből legalább havi 10 ezer forintot törleszt.

Ezt a lehetőséget az a 20 millió forintnál nem nagyobb eredeti hitelösszeggel rendelkező adós kaphatja meg, akinek a hitel fedezetéül lekötött lakáson kívül nincs másik lakása, és családjával ebben lakik. A devizahitelt a folyósításkor érvényes devizaárfolyamon kell forintra átszámítani, a 20 millió forintos korlát miatt.

Minderre azonban csak akkor nyílik majd lehetőség, ha törvényt az Európai Bizottság jóváhagyja, a jogszabály ugyanis az ezt követő 15. napon lép hatályba.

Hétfőn a kábítószerügyi eseti bizottság jelentésének elfogadása mellett döntenek a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készítendő új nemzeti stratégiai programról szóló ötpárti országgyűlési határozati javaslatról, amelyben az Országgyűlés arra kéri fel a kormányt, hogy szeptember 15-ig terjessze a Ház elé a 2010-től érvényes programot.

A határozathozatalok után kezdődik a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtéséért és elősegítéséért szóló, SZDSZ által benyújtott országgyűlési határozati javaslat általános vitája.

Kedden megvitatják a fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentést, az annak elfogadásáról szóló határozati javaslatot, valamint a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről szóló előterjesztést.

Ebben az Országgyűlés azt kéri a kormánytól, vizsgálja meg többek között azt, hogy lehet-e törvényt alkotni a lakossági pénzügyi szolgáltatások területén a szerződési feltételek ügyfél számára kedvezőtlen, egyoldalú módosítására, az előtörlesztés, valamint a pénzügyi termékek közvetítésének szabályaira.

Kedden kezdődik az új polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló törvényjavaslat részletes vitájának első szakasza három órás időkeretben. Az 1.200 paragrafusból, öt könyvből álló új magánjogi kódex alapvető elve az egyén autonómiájának, méltóságának, a magántulajdonnak és a szerződéses szabadságnak a tisztelete, a versenyképesség, az egyenlő felek egyenlő jogai és a gyengébbek fokozott védelme.

Megkezdődik az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája. Az előterjesztés többek közt a szabadalmi-, a védjegy- és a használati mintaoltalmi törvényt módosítja.

Az Országgyűlés megkezdi a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat általános vitáját. A javaslat célja a teljes körű lakossági hitelnyilvántartás megteremtése, amellyel a jövőben jelentősen mérsékelhető a lakosság túlzott eladósodásának kockázata.

A rendszerben a hitelkérő valamennyi érvényben lévő hitelszerződésének adatai és az azokhoz kapcsolódó negatív események is regisztrálva lesznek, így megállapítható lesz, milyen adósságszolgálati terhei vannak, az új hitelt teljesíteni tudja-e, vagy megadása nagy biztonsággal fizetésképtelenné tenné.