A törvényben és önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség nem tehető függővé olyan tények rendszeres bejelentésétől, amelyekről az adóhatóságnak egyébként is tudomása van. Ilyen például az adózó életkora és annak emelkedése.

Szabó Máté országgyűlési biztos Szerencs Város önkormányzati adóhatóságának eljárását vizsgálva megállapította, hogy nem egyeztethető össze az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseivel az a helyi szabályozás, amely évente megismétlendő kérelem előterjesztéséhez köti az életkor alapján járó kommunális adómentesség biztosítását. Ez, mint törvénnyel ellentétes tartalmú önkormányzati rendelet a jogállamiság elve érvényesülésének közvetlen sérelmét okozza.

A biztos megállapította azt is, hogy az adózók tisztességes eljáráshoz és emberi méltósághoz való jogát is sérti az az adóztatási gyakorlat, amely az adómentesség igénybe vételéhez feltételül szabja az életkor – köztudottan egy irányba változó – igazolását is.

A biztos jelentésében rámutatott arra is, hogy az adóeljárás során teljesítendő kötelezettségek és az adózó jogai teljes mértékben függetlenek az adózók szándékaitól. A jogok, illetve kötelezettségek érvényesülését nem befolyásolhatja, hogy az érintett adózók önként lemondanak-e adómentességükről, ezzel kívánva hozzájárulni a településük költségvetési bevételeinek növeléséhez. A saját település működéséért, fejlődésért érzett állampolgári felelősséget nem szabad összekeverni az adójogi kötelezettséggel és az azzal összefüggő adózói jogokkal. Az ombudsman ezért nem fogadta el a jegyző magyarázatát, amely szerint az önkormányzat a város – egyébként életkoruk miatt adómentességet élvező – polgáraira kívánja bízni, hogy az adó megfizetését tudják-e vállalni, vagy sem.