Nem támogatja a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos jogszabályi szigorítást az államfő – mondta el az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, miután az ombudsmanok megbeszélést folytattak Sólyom Lászlóval pénteken Budapesten.

Szabó Máté közölte: a találkozón Sólyom László kifejtette, hogy szigorításra nincs szükség, mert az veszélyezteti az állampolgári jogok érvényesülését.

Ettől eltérő véleményen volt Kállai Ernő kisebbségi biztos – mondta Szabó Máté.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa elmondta, hogy ő osztja az államfő véleményét, mert az érintett alkotmányos jog korlátozása súlyos következményekkel járhat az összes alkotmányos jog érvényesülése szempontjából.

A véleménynyilvánítás szabadsága az összes állampolgári jog érvényesülésének feltétele – fűzte hozzá Szabó Máté.

A gyűlöletbeszéd szigorítására a kormány a közelmúltban nyújtott be javaslatot. Ez három ponton módosítaná az alaptörvény szövegét. Az előterjesztés kimondja, hogy “az alapvető jogok gyakorlása során tilos a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltése”. Az indoklás szerint ezzel az alkotmányban egyértelművé válna, hogy az ilyen magatartás általánosságban, minden alapvető jog gyakorlása során is kívül kerül az alkotmányos védelem körén.

A tervezett módosítás másik pontjának értelmében a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint a sajtószabadságnak a gyakorlása nem irányulhat nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltésére, valamint a faji felsőbbrendűségre vagy a fajgyűlöletre alapozott eszmék terjesztésére.

A harmadik, alkotmányba betoldani kívánt szakasz szerint “a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltését, valamint a faji felsőbbrendűségre vagy a fajgyűlöletre alapozott eszmék terjesztését a büntető törvény akkor is szigorúan bünteti, ha az mások alapvető jogát vagy a köznyugalmat közvetlenül nem sérti, vagy nem veszélyezteti.”

Az indoklás azt rögzíti, hogy “a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alapjogok között”.

Kállai Ernő kisebbségi biztos az úgy fogalmazott, hogy a társadalmat foglalkoztató ügyekről tájékoztatták a köztársasági elnököt. Hozzátette: megállapodtak abban, hogy a jelenlegi társadalmi helyzetre tekintettel a jövőben egyeztetnek, melyek azok a kérdések, amelyekben együttesen tudnak fellépni.

Sólyom László első alkalommal látogatta meg hivatalában a négy ombudsmant.